Podwyżka wynagrodzenia i aneks do umowy o pracę

Jaką datę podpisu porozumienia zmieniającego należy ująć w przypadku pracowników przebywających na urlopach?

73

„W firmie, przewidziane są podwyżki wynagrodzenia, które będą wprowadzane poprzez porozumienie zmieniające. Pracownicy będą je dostawali na koniec lutego, bo zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywać od 01.03.2022 r. Dwóch pracowników jest w tym czasie nieobecnych w pracy, jeden jest na zwolnieniu lekarskim od 18.02 do 14.03, drugi od 10.02 do 14.03 przebywa na urlopie bezpłatnym. Czy można przygotować porozumienie zmieniające dla tych pracowników z datą wystawienia 28.02, datą obowiązywania od 01.03, a data podpisania przez pracowników będzie 15.03? Jeśli taki sposób nie jest dopuszczalny, to z jakimi datami przygotować takie porozumienie?”

W celu zmiany wynagrodzenia na wyższe najczęstszą i najprostszą formą jest …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.