Nowości na kolejny rok szkolny

Indywidualne nauczanie możliwe zdalnie także w roku szkolnym 2021/2022.

13

Gotowe są już projekty przepisów umożliwiających prowadzenie indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania w sposób zdalny także od 1 września 2021 r., czyli przez cały następny rok szkolny.

Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do rozporządzenia MEN z dn. 09.08.2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 1616, z późn. zm.) oraz do rozp. MEN z dn. 28.08.2014 r. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 1157, z późn. zm.).

Wynikają one z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub nauczaniem w roku szkolnym 2021/2022, skoro w kraju nadal obowiązuje stan epidemii. Indywidualne zajęcia bez konieczności bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielami będą mogły być prowadzone, jeśli z wnioskiem w tej sprawie wystąpią do dyrektora przedszkola lub szkoły rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń.

Takie rozwiązanie obowiązuje w obecnie trwającym roku szkolnym 2020/2021.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego