Arkusz organizacji szkoły – udział związków w procesie opiniowania

Kwiecień każdego roku to czas, gdzie dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacji szkoły na kolejny, nadchodzący rok szkolny.

11

Przepisy dotyczące zasad przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół zawarte są w …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.