Od 01.03.2022 r. wyższe minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

11

W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2021 r. od 1 marca 2022 r. zmianie ulegną stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych.

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010, ze zm.), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi:

  • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 1. roku nauki,
  • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 2. roku nauki,
  • 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 3. roku nauki.

Ponadto młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeciętna pensja w IV kwartale 2021 r. ukształtowała się na poziomie 5995,09 zł, a zatem w okresie od 01.03.2022 r. do 31.05.2022 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:

  • 299,75 zł – w 1. roku nauki,
  • 359,71 zł – w 2. roku nauki,
  • 419,66 zł – w 3. roku nauki.

Minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych stanowi kwota wynagrodzenia obliczana w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
od 01.03.2022 r. do 31.05.2022 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
w 1. roku nauki 299,75 zł emerytalne 29,26 zł 29,26 zł
rentowe 19,48 zł 4,50 zł
chorobowe 7,34 zł
w 2. roku nauki 359,71 zł emerytalne 35,11 zł 35,11 zł
rentowe 23,38 zł 5,40 zł
chorobowe 8,81 zł
w 3. roku nauki 419,66 zł emerytalne 40,96 zł 40,96 zł
rentowe 27,28 zł 6,29 zł
chorobowe 10,28 zł

 

W powyższej tabeli nie podano kwoty składki ubezpieczenia wypadkowego – jej wysokość zależy bowiem od liczby osób zatrudnionych przez płatnika oraz posiadania wpisu do REGON, a także typu prowadzonej działalności.

B.O.