Eurostat – w grudniu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9 proc.

4

Według danych unijnego urzędu statystycznego, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w grudniu 2,9 proc., wobec 3 proc. w listopadzie. Niższy wskaźnik zanotowały jedynie Czechy – 2,3 proc., a równy – Niemcy. 

Dane Eurostatu po raz kolejny potwierdzają dobrą i stabilną sytuację na naszym rynku pracy. Podczas gdy w innych krajach Wspólnoty stopa bezrobocia wzrasta lub stoi w miejscu, u nas maleje. Osiągnęliśmy drugi najlepszy wynik w Europie – 2,9 proc. Te liczby są dowodem na to, że polityka rządu działa. Stale monitorujemy sytuację i na bieżąco reagujemy. Dzięki odpowiednim działaniom uratowaliśmy miliony miejsc pracy, zagrożonych w czasie pandemii. Kolejnym sprawdzianem była wojna na Ukrainie. Obywatele tego kraju uciekający przed reżimem Putina, znaleźli w naszym kraju zarówno schronienie, jak i zatrudnienie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

Liczba osób poszukujących pracy w Polsce, według Eurostatu, wyniosła w grudniu 503 tys. wobec 508 tys. miesiąc wcześniej. 

W całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc. Krajem z najwyższym wskaźnikiem bezrobocia jest Hiszpania. Bezrobocie wyniosło tam 13,1 proc. 

Źródło: MRiPS