Nowe prawo: CIT w sp. komandytowych

Prawo podatkowe i zmiana statusu podatkowego spółek komandytowych.

40

„Spółka komandytowa od 01.05.2021 r. stanie się płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Przy założeniu spełnienia odpowiednich kryteriów [przychody osiągnięte nie przekroczyły równowartości 2 mln EUR + status małego podatnika] będzie to podatek CIT w wysokości 9%. W m-cu wrześniu 2021 r. zamierzamy przekształcić spółkę komandytową w Spółkę kapitałową [sp. z o.o.], której udziałowcami zostaną dotychczasowi komandytariusze przekształcanej spółki komandytowej. Prosimy o informację czy zamierzone przekształcenie będzie „przekształceniem spółki w inną spółkę”, a po przekształceniu spółka przekształcona [kapitałowa, sp. z o.o.] będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych [CIT] również w wysokości 9%?”

W związku z uzyskaniem od 01.05.2021 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przez …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.