Zaginięcie świadectwa pracy na poczcie

Co należy zrobić, jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w terminie nie jest możliwe?

16

„Pracownik zakończył pracę 15.10.2021 r., dnia 19.10. zostało wysłane świadectwo pracy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W związku z tym, że nie było zwrotu potwierdzenia odbioru, dnia 29.10 została zgłoszona reklamacja na pocztę polską. Na chwilę obecną w historii doręczenia przesyłki jest stan nadania listu dnia 19.10.2021 r. Czy w związku z zaginięciem przesyłki należy wystawić duplikat świadectwa pracy i wysłać ponownie, czy czekać na rozstrzygnięcie reklamacji? Czy w związku z taką sytuacją pracodawca ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie świadectwa pracy w terminie?”

Na wstępie warto zaznaczyć, że formalnie nadanie przesyłki oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług. W momencie przekazania przesyłki operatorowi (Poczcie Polskiej) pełną odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki ponosi właśnie operator. Jeśli przesyłka nie dotrze do adresata oznacza to, że usługa pocztowa nie została zrealizowana. W związku z tym można żądać odszkodowania. W takiej sytuacji trzeba zareklamować taką usługę. I jak wynika to z treści pytania zostało wszczęte postępowanie reklamacyjne, na wyniki którego trzeba poczekać.

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze przepisy prawa pracy stwierdzić należy, że pracodawca zobowiązany jest do …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.