Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2022 roku

13

Minister Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) opublikował wysokość wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał br.

Informację dotyczącą wysokości wspomnianego wskaźnika ogłoszono na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, ze zm.).

Z obwieszczenia MRiPS z z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2022 r. (M.P. z dnia 16 września 2022 r. poz. 900) wynika, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2022 r. wynosi 105,80%.

zxc