W grudniu stopa bezrobocia na poziomie 5,2%

7

Szacowana przez MRiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2022 r. wyniosła 5,2%. To o 0,6 pp. mniej niż rok wcześniej.

Miesiące zimowe to co roku czas, gdy kończą się prace sezonowe i spada liczba ofert pracy. Jednak cały czas monitorujemy sytuację, a najnowsze szacunkowe dane o bezrobociu potwierdzają, że sytuacja na polskim rynku pracy jest stabilna.  Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,2% w grudniu to dobry wynik.  Nigdy w historii stopa bezrobocia w grudniu nie była niższa niż 5,2%. Równie niska w tym okresie była tylko raz: w 2019 r.” – zwraca uwagę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W grudniu 2022 roku (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. 

Według wstępnych danych w końcu 2022 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 813,2 tys. bezrobotnych. To oznacza, że osób bezrobotnych było o 82,0 tys. (tj. o 9,2%) mniej niż w końcu 2021 r. 

„Gdy porównamy poziom bezrobocia w końcu 2022 r. do stanu z końca lutego 2020 r. , a więc sprzed epidemii  COVID-19, widzimy, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 106,7 tys. osób (o 11,6%), a stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,3 pp. niższa niż w końcu lutego 2020 r. To pokazuje, jak skuteczne były działania rządu chroniące miejsca pracy zarówno w czasie pandemii, jak i w związku z obecną sytuacją geopolityczną na świecie” – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Stopa bezrobocia rejestrowanego najniższa była w woj. wielkopolskim, gdzie wyniosła 2,9%. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie podkarpackim – 8,9%. 

Bezrobocie wg Eurostat

Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych opublikowanych 1 grudnia 2022 r. zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w październiku 2022 r. 3% w Polsce wobec 6% w Unii Europejskiej i 6,5% w strefie EURO. Tym samym Polska wraz z Niemcami zajęła drugie, po Czechach (2,1%), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

MRiPS