Przedsiębiorcy: Kto i kiedy musi ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej?

Podatek PIT i VAT: Rozliczanie PIT-37, a zwolnienie z prowadzenia kasy rejestrującej.

84

„Zainteresowana prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Rachunkowe (…). Obecnie od 2019 r. korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Podatek dochodowy rozlicza na podstawie KPiR. W ramach działalności gospodarczej świadczy usługi: usługi księgowe, uproszczona księgowość (polegające na prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych, rejestrów sprzedaży i zakupu VAT i innych ewidencji do celów podatkowych) usługi związane z kadrami i płacami (naliczanie wynagrodzeń pracowników, prowadzenie akt osobowych naliczanie składek ZUS), usługa związana z obliczaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie deklaracji do ZUS i do urzędu skarbowego osobom, z którymi zawarła umowę na świadczenie usług księgowych. Nie świadczy natomiast usług doradztwa podatkowego – nie ma uprawnień. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia, >>zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2021 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.<< Czy w ramach rozliczania PIT-37 w 2022 r. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej musi instalować kasę fiskalną? Czy taka usługa podlega pod zwolnienie z zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. rozporządzenia?”

Odnosząc się do pytania Czytelnika należy wskazać, iż na podstawie …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.