Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 r.

57

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 r. spadło w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosło we wrześniu 6347,2 tys. osób podczas gdy w sierpniu zanotowano 6352,0, tys. osób. W porównaniu do września 2020 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 0,6 pkt proc.

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w sierpniu 2021, to zanotowano niewielki spadek wynagrodzeń o 0,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie brutto we wrześniu wyniosło 5841,16 zł, a w sierpniu 5843,75 zł. W porównaniu do września 2020 roku zanotowano jednak wzrost wynagrodzeń o 8,7 pkt proc.

Podobny wzrost na poziomie 8,7 pkt proc. w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło we wrześniu 2021 r. 5840,90 zł, a w sierpniu 5839,28 zł. Jest to kwota porównywalna z wynagrodzenie bez wypłat jak ubiegłym miesiącu.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

gr/GUS