Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r.

20

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. spadło w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosło w sierpniu 6352,0, podczas gdy w lipcu zanotowano 6361,7 tys. osób. W porównaniu do sierpnia 2020 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 0,9 pkt proc.

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w sierpniu 2021, to zanotowano niewielki spadek wynagrodzeń o 0,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie brutto w lipcu wyniosło 5851,87 zł, a w sierpniu 5843,75 zł. W porównaniu do lipca 2020 roku zanotowano jednak wzrost wynagrodzeń o 9,5 pkt proc.

Podobny wzrost na poziomie 9,4 pkt proc. w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w lipcu 2021 r. 5848,38 zł, a w sierpniu 5839,28 zł. Jest to spadek kwoty wynagrodzenia bez wypłat w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,2 pkt proc.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

gr/GUS