Pakiety medyczne dla pracowników, a podatek PIT i VAT

Koszty opieki medycznej i potrącenia z wynagrodzeń pracowników.

35

„Pracodawca chce wprowadzić pakiety medyczne połączone z medycyną pracy dla każdego pracownika, chce by symbolicznie pracownik partycypował w kosztach np. 1 zł. Czy może zobowiązać do tego pracowników? Czy musi być zgoda każdego pracownika? Jeśli pracownicy się zgodą, to w związku z tym, że partycypują w kosztach od kwoty pakietu nie będzie trzeba płacić składek na ubezpieczenie społeczne, a czy jest także zwolnienie z podatku?”

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Podlega ono ochronie i w związku z tym możliwość dokonywania potrąceń jest ograniczona. Poza potrąceniami ustawowymi Kodeks pracy przewiduje dobrowolne …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.