Ochrona przedsiębiorców przy usługach budowlanych

Przedstawiamy wzór umowy o świadczenie usług dla wykonawców.

41

„Jestem firmą wykonawczą o nr PKD 43.22 i zajmuję się głównie zakupem i montażem instalacji wentylacji przemysłowej, klimatyzacji i rekuperacji. Daję gwarancję na instalacje 3 lata, a na urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta. Te podstawowe warunki mogę zapisać w ofercie przedstawionej danemu inwestorowi. Potrzebuję umowę z paragrafami dotyczącymi zasad i konsekwencji za niedotrzymanie ustaleń przez jedną ze stron, jak wypłacenie należności za zlecenie lub opóźnienia z wejściem w teren budowy nie z winy wykonawcy, takie zdarzenie powinno być wcześniej potwierdzone przez zleceniodawcę mailowo. Proszę o uwzględnienie zapisu, że ustalenia telefoniczne bez potwierdzenia mailowego nie będą wdrażane.

Czyli chodzi o usługi, zakup materiałów z montażem. Potrzebuję ogólnej umowy, do której będę mógł podpinać przykładowe oferty. Przesyłam przykładowy wzór oferty, który chciałbym by była jako załącznik do umowy. Umowa na usługi gdzie oferta zawierać będzie warunki dostawy i montażu oraz czego nie będzie dotyczyć usługa, jak w przykładowej ofercie. Przykładowo, jeżeli ja się wywiążę z umowy i nie dostanę za nią pieniędzy, to ta umowa powinna zawierać zbiór paragrafów, które będą mogły mnie chronić przed nieuczciwym zleceniodawcą i reprezentować mnie przed sądem. Też powinien być zapis jakie konsekwencje poniesie ta firma za niewywiązanie się z umowy np. za niewypłacenie zaliczki lub należności za usługę. Jeżeli nie dostanę zaliczki, to mogę wstrzymać pracę lub odstąpić od umowy nie ponosząc konsekwencji. Również opóźnienia ze strony zleceniodawcy, które spowodują opóźnione rozpoczęcie prac zawartych w ofercie, skutki opóźnień nie powinny być przenoszone na mój czas realizacji i nie powinienem odpowiadać prawnie za przeniesienie terminu realizacji zlecenia. Jeżeli budowa nie będzie przygotowana pod kątem bezpieczeństwa pracy na terenie budowy, to też powinienem mieć prawo odmówić wejścia na budowę lub odstąpienia od umowy bez skutków prawnych. Ja nie powinienem również odpowiadać za opóźnienia dostaw urządzeń spowodowane przez producentów i również za podnoszone ceny materiałów, których na dzień dzisiejszy nie można przewidzieć. Podwyżki powinny być przenoszone na zleceniodawcę. Oferty, które przedstawiam są realizowane czasem po wielu miesiącach.”

Poniżej przedstawiamy przykładowy projekt umowy z uwzględnieniem …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.