MEiN i roczne sprawozdanie ministra Przemysława Czarnka

Pierwszy rok urzędowania ministra Przemysława Czarnka – podsumowanie działań związanych z oświatą i wychowaniem.

7

Dnia 19 października podczas konferencji prasowej Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podsumował swoje najważniejsze działania zrealizowane w pierwszym roku urzędowania. Wśród kluczowych inicjatyw z obszaru oświaty i wychowania szef MEiN mówił m.in. o: programie Laboratoria Przyszłości, przedsięwzięciu „Poznaj Polskę”, Narodowym Programie Wsparcia Uczniów po Pandemii oraz odbiurokratyzowaniu pracy nauczycieli.

Odnosząc się z kolei do najważniejszych inicjatyw związanych z nauką i szkolnictwem wyższym, minister Przemysław Czarnek zwrócił uwagę m.in. na Pakiet Wolności Akademickiej, wsparcie dla uczelni na przeciwdziałanie skutkom pandemii czy przygotowanie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

– Zaczynam od tego, co było przygotowane jeszcze wiosną tego roku i jest realizowane w tym momencie, czyli program wsparcia szkół i uczniów po pandemii – powiedział minister.

Podkreślił, że działania realizowane w programie są związane zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci oraz młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału.

W swoim wystąpieniu szef MEiN zwrócił także uwagę na popularność programu „Poznaj Polskę” wśród uczniów i nauczycieli. Dodał, że przedsięwzięcie będzie kontynuowane w kolejnych miesiącach, aby jak największa grupa dzieci i młodzieży mogła korzystać z dofinansowania do wycieczek szkolnych.

– Chcę państwa poinformować, że dokładamy kolejne miliony złotych. W przyszłym tygodniu będzie ogłoszenie i kolejny nabór na wycieczki jeszcze tegoroczne. A na przyszły rok będziemy mieć sto kilkadziesiąt milionów złotych na program „Poznaj Polskę”. Zatem wyjazdy dopiero się rozpoczęły i będą kontynuowane w kolejnym roku kalendarzowym – mówił minister Przemysław Czarnek.

Podsumowując najważniejsze inicjatywy związane z oświatą i wychowaniem, Minister Edukacji i Nauki mówił także o programie Laboratoria przyszłości, nowej edycji programu Aktywna tablica, odbiurokratyzowaniu pracy nauczycieli czy wsparciu na naukę zdalną.

Odnosząc się z kolei do działań w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, minister Przemysław Czarnek powiedział o Pakiecie Wolności Akademickiej, miliardzie złotych na podwyżki dla pracowników szkół wyższych czy dodatkowym wsparciu dla uczelni na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Nawiązał także do zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, która pozwala przekwalifikować państwowe wyższe szkoły zawodowe na akademie nauk stosowanych z uprawnieniami do kształcenia w zakresie pedagogicznym, a także do programu „Rozwój czasopism naukowych”.

– Program „Rozwój czasopism naukowych” za blisko 40 mln zł wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich redaktorów czasopism naukowych. Wiosną tego roku dokonaliśmy reformy punktacji czasopism naukowych, która często uniemożliwiała publikowanie badań naukowych. Za kilka tygodni czeka nas kolejna. Wszystko po to, żeby uwolnić polską naukę, aby naukowcy mogli publikować swoje wyniki – wskazywał Minister Edukacji i Nauki.

Szef MEiN zwrócił uwagę, że cele, które uzgadniał z premierem Mateuszem Morawieckim przed objęciem stanowiska, będą realizowane w kolejnych miesiącach urzędowania. Wszystkie punkty, które zostały założone tuż przed objęciem urzędu i zostały uzgodnione z premierem, zostały zrealizowane, kolejne będą realizowane w kolejnych miesiącach.

Podsumowanie najważniejszych działań Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka związanych z oświatą i wychowaniem w pierwszym roku urzędowania 

Najważniejsze działania ministra Przemysława Czarnka w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego w pierwszym roku urzędowania

Materiały:

Działania Ministra Edukacji i Nauki
Działania​_Ministra​_Edukacji​_i​_Nauki.pdf 7.82MB

 

 • Laboratoria Przyszłości

Program Laboratoria Przyszłości z budżetem 1 mld zł na zakup drukarek 3D, mikrokontrolerów, i robotów, dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii, dodatkowe wsparcie finansowe 500 zł dla nauczycieli zaangażowanych w pracę zdalną z uczniami to tylko niektóre z działań związanych z oświatą i wychowaniem, które zrealizował minister Przemysław Czarnek w pierwszym roku swojego urzędowania. W tym czasie Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało także zmiany w nadzorze pedagogicznym oraz propozycje zmian w zakresie pragmatyki dla nauczycieli, które przełożą się na wzrost wynagrodzeń od 01.09.2022 r.

Nowy program rządowy ogłoszony przez MEiN wraz z Centrum GovTech. To środki finansowe na nowoczesny sprzęt dla polskich szkół, tj.: drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty czy sprzęt do nagrań. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na jego realizację przeznaczymy 1 mld zł! Łącznie z inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów uczących się w niemal 15 000 szkół.

 • Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ‒ SOWA

To pilotażowy projekt MEiN oraz Centrum Nauki Kopernik zapoczątkowany w sierpniu 2020 r., który poprzedza utworzenie zapowiadanych w „Polskim Ładzie” Małych Centrów Nauki. Przeznaczono na ten cel 44 mln zł. Zakłada on stworzenie do 2023 r. ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, w których zgodnie z innowacyjnym podejściem praktykowanym od lat w CNK wiedzę zdobywa się poprzez samodzielne poszukiwanie i eksperymentowanie.

 • Program „Poznaj Polskę”

To program, w ramach którego szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Na dofinansowanie wycieczek przeznaczyliśmy 15 mln zł, a w ramach wznowionego naboru dodatkowo blisko 10 mln zł! Łącznie na program „Poznaj Polskę” w 2021 roku zostanie wydatkowana kwota około 25 mln zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”.

 • Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii

MEiN przygotowało 4 programy wsparcia uczniów po okresie pandemii. Programy są związane zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci oraz młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu, a także utrwaleniu materiału. Na ich realizację MEiN przeznacza ok. 244 mln zł. Celem programów jest kompleksowe wsparcie młodych ludzi w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

 • „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”

„WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły” to program przygotowany również przez resort edukacji we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego. Jego głównym celem jest poprawa oraz monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych. Program „WF z AWF” to 42 mln zł w ramach umowy z Akademiami Wychowania Fizycznego w całym kraju i ponad 46 tys. nauczycieli zgłoszonych na szkolenia.

 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli

Przeciwdziałając skutkom pandemii, Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z naukowcami z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przedstawicielami Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie realizuje pilotażowy program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Na ten cel przekazujemy w tym roku 15 mln zł.

 • Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające

Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych oraz artystycznych realizujących kształcenie ogólne. Na realizację zajęć wspomagających przeznaczyliśmy 187 mln zł. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

 • Dobrze widzieć – program profilaktyki krótkowzroczności

Program profilaktyki krótkowzroczności u uczniów z edukacji wczesnoszkolnej, ogłoszony wspólnie przez MEiN oraz Ministerstwo Zdrowia. Badania przesiewowe realizuje zespół ekspertów z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierownictwem prof. dr. hab. Roberta Rejdaka. Program będzie realizowany w IV kwartale br. Jego koszt w tym roku to 1,1 mln zł. W ramach programu zostaną przeprowadzone nieinwazyjne badania okulistyczne, m.in. ocena obrazu oka na postawie zdjęć cyfrowych. Ich wyniki będą przetwarzane z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji. Badania przesiewowe w szkołach zostaną poprzedzone akcją edukacyjną skierowaną do szkół w regionie.

 • Nowa edycja programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

W grudniu 2020 r. resort przekazał samorządom 35 mln zł dla szkół na zakup komputerów przenośnych i sprzętu multimedialnego. Łączny budżet programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 to 290 mln zł. W 2021 roku przeznaczy się na ten cel 70 mln zł.

 • Zmiany w nadzorze pedagogicznym

Zniesienie ewaluacji zewnętrznej, wewnętrznej i monitorowania jako form nadzoru pedagogicznego, które generują biurokrację szkolną, to główne założenia rozporządzenia podpisanego 30 sierpnia br. Przemysława Czarnka. Dzięki tym zmianom nauczyciele nie będą obciążeni nadmiernymi obowiązkami biurokratycznymi.

 • Propozycje zmian w zakresie pragmatyki dla nauczycieli

Więcej czasu nauczyciela dla ucznia, mniej biurokracji, a także kilkudziesięcioprocentowe podwyżki – to cel przedstawionych przez MEiN zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Podniesienie prestiżu zawodowego nauczycieli do jeden z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 • Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego – pakiety bezpieczeństwa

MEiN wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych wyposażyło szkoły i placówki w dodatkowy sprzęt oraz środki ochrony osobistej finansowane z budżetu państwa. Łącznie na ten cel przeznaczono 100 mln zł. Są to stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, termometry oraz środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące. Do szkół trafiło prawie 32 tys. stacji do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury, a także pakiety ze środkami ochrony osobistej: 230 mln sztuk maseczek, ok. 43 mln sztuk rękawiczek, prawie 560 tys. pojemników z płynem do dezynfekcji. Szkoły i placówki otrzymały również termometry bezdotykowe (prawie 100 tys. sztuk).

 • 300 mln zł dla nauczycieli na akcesoria komputerowe

Nauczyciele zaangażowani w pracę zdalną z uczniami otrzymali 500 zł dofinansowania na zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania. Rząd przeznaczył na ten cel ok. 300 mln zł dodatkowych środków.

 • Infolinia techniczna dla nauczycieli – wsparcie w edukacji zdalnej

Dzięki współpracy z Centrum GovTech nauczyciele, którzy mają trudności z obsługą narzędzi do edukacji zdanej, mogą skorzystać z pomocy specjalistów. Dzwoniąc pod numer +48 222 500 144, otrzymają profesjonalne wsparcie techniczne.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki