W 2022 roku 27 mln zwolnień lekarskich

9

W 2022 r. zarejestrowano w Polsce 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni. Najczęstszą przyczyną nieobecności pracowników były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco monitoruje, na co chorują Polacy. Pozwalają na to elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Dzięki temu rozwiązaniu dzień po dniu możemy badać strukturę nieobecności i przyczyny chorób oraz wydatki na świadczenia. Z danych ZUS korzystają inne instytucje. W ten sposób e-ZLA pomaga budować przyszłą politykę zdrowotną, w tym profilaktykę – podkreśliła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Według raportu ZUS w 2022 r. najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 16,4 proc. wszystkich nieobecności (39,1 mln dni absencji chorobowej). Na kolejnych pozycjach znalazły się: ciąża, poród i połóg – 15,7 proc. (37,5 mln dni), choroby układu oddechowego – 14,2 proc. (34 mln dni), urazy, zatrucia i inne skutki działania czynników zewnętrznych – 13,3 proc. (31,7 mln dni), a także zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 10 proc. (23,8 mln dni).

– W całym 2022 r. lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS 21,8 mln zwolnień z powodu choroby własnej, było to w sumie 239 mln dni nieobecności w pracy. Przeciętna długość zwolnienia to prawie 11 dni. W porównaniu z 2021 r. jest to mniej o 0,4 proc. Natomiast liczba zaświadczeń lekarskich wzrosła o 6,7 proc.– zaznaczyła szefowa ZUS.

Ponad połowę ( 55,5 proc.) zwolnień z powodu choroby wystawiono kobietom. W 2021 r. odsetek ten był niższy i wynosił 54,8 proc.

W 2022 r. najdłużej przebywały na zwolnieniu osoby w wieku 30–39 lat – 27,5 proc. dni absencji chorobowej (w porównaniu do 27,8 proc. w ubiegłym roku). Wśród kobiet w tym przedziale wiekowym było to 31,4 proc. dni nieobecności (nieznacznie mniej niż w 2021 r. – 32 proc.). Natomiast wśród mężczyzn najwyższy odsetek nieobecności – 23,7 proc. – odnotowano w grupie wiekowej 40–49 lat (w 2021 r. było to 23,2 proc.).

Z powodu jednostki chorobowej „zdrowie pacjenta po zakończeniu COVID-19 (U09)” wystawiono 173,5 tys. zwolnień, w sumie na 1 mln 542 tys. dni nieobecności. Natomiast z powodu pozostałych jednostek chorobowych powiązanych z COVID-19 (jednostki U08, U10, U12) wystawionych zostało 18,5 tys. zaświadczeń lekarskich na 141,9 tys. dni.

W grudniu 2022 r. z powodu COVID-19 wystawiono 15,3 tys. zwolnień na 98,9 tys. dni absencji chorobowej. Najczęściej wystawiane były one w województwach: mazowieckim (19,9 proc.), dolnośląskim (12,1 proc.), wielkopolskim (10,1 proc.) i śląskim (9,8 proc.).

ZUS