Unijny kodeks celny

470

Dz.Urz. UE L 269 (10.10.2013PL)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013

z dnia 9 października 2013 r.

ustanawiające unijny kodeks celny

Dz.Urz. UE L 269 (10.10.2013PL)

[tekst UKC — patrz załącznik]

Załączniki