Umowa między RP a Kanadą o zabezpieczeniu społecznym

451

Dz.U. 2009.133.1095

Umowa między RP a Kanadą

o zabezpieczeniu społecznym

podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Umowa nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 133, poz. 1096) i weszła w życie dnia 1 października 2009 r. — przyp. redakcji.

Tekst umowy (wersja polskojęzyczna) — patrz załącznik.

 

Załączniki