Karta Polaka – wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności

925

Dz.U. 2016.1382


Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 1382

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór:

1) wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Karty Polaka, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2016 r.

Załączniki