Aplikacje: mObywatel z Krajowym Certyfikatem COVID

Szybka autoryzacja eDowodem i nowy, Krajowy Certyfikat COVID – to najważniejsze nowości w aplikacji mObywatel.

13

Do sklepów App Store i Google Play trafiła właśnie nowa wersja aplikacji mObywatel.

– mObywatel cieszy się niesłabnącą popularnością, od początku roku aplikację zainstalowano na blisko połowie miliona urządzeń – zdradza Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Warto dodać, że mObywatela można aktywować z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, ale również korzystając z eDowodu, czyli dowodu osobistego z aktywowaną warstwą elektroniczną – wyjaśnia minister Andruszkiewicz.

Proces aktywacji mObywatela z wykorzystaniem eDowodu został skrócony i usprawniony.

  1. Podczas autoryzacji mObywatel wywoła aplikację eDO App, która służy do odczytania warstwy elektronicznej dowodu osobistego. Dotychczas należało zapamiętać kod wyświetlony w mObywatelu, uruchomić eDO App samodzielnie i wpisać kod.
  2. eDO App poprosi o wpisanie numeru CAN z dowodu osobistego (aplikacja na życzenie może zapamiętać ten numer), zbliżenie dokumentu do czytnika NFC w smartfonie oraz o podanie kodu PIN eDowodu.
  3. Po pozytywny zweryfikowaniu eDowodu osobistego informacja o tym zostanie przekazana do mObywatela.

Cały proces trwa nie więcej niż kilkanaście sekund.

Krajowy Certyfikat COVID

Ważną nowością jest dodanie do aplikacji Krajowego Certyfikatu COVID – czyli dokumentu wydawanego od 01.02.2022 osobom, u których na podstawie testu antygenowego stwierdzono zakażenie COVID-19.

Certyfikat ważny jest wyłącznie w Polsce i nie stanowi dokumentu podróży. Podczas wyjazdów uznawany jest, dostępny w mObywatelu, Unijny Certyfikat COVID.

Kiedy otrzymasz Krajowy Certyfikat COVID?

  • 11 dnia od otrzymania pozytywnego wyniku testu antygenowego.
  • Po wykonaniu testu antygenowego, jeśli jego wynik był ujemny.

Jak długo ważny jest Krajowy Certyfikat COVID?

  • 180 dni – od otrzymania pozytywnego wyniku testu antygenowego.
  • 48 godzin – od otrzymania negatywnego wyniku testu antygenowego.

Jak pobrać Krajowy Certyfikat COVID?

Jeśli korzystasz z Unijnego Certyfikatu COVID – uruchom go w aplikacji mObywatel, a w dolnym menu wybierz „Aktualizuj”.

W ten sam sposób pobierzesz lub zaktualizujesz informacje ze wszystkimi kodami QR wydanymi w ramach UCC.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z Unijnego Certyfikatu COVID – uruchom mObywatela i wybierz „Dodaj dokument” wskazując Unijny Certyfikat COVID.

„Aktualizuj” zamiast „Odśwież”

Nie każdy Użytkownik mObywatela wie, że aplikacja działa w trybie offline – czyli tak, jak portfel do którego wkładamy dokumenty. Dzięki takiemu rozwiązaniu, z elektronicznych dokumentów można korzystać bez dostępu do Internetu. To przydatne podczas okazywania Unijnego Certyfikatu COVID (przy przekraczaniu granicy) lub podczas okazywania dokumentów w miejscach, gdzie nie ma zasięgu.

Dotychczas nowe dane do dokumentów można było pobrać korzystając z dolnego menu (dostępne w każdym dokumencie) i funkcji „Odśwież”. W najnowszej wersji mObywatela zmieniona została – zgodnie z sugestią Użytkowników – nazwa funkcji na „Aktualizuj”.

Zostań mObywatelem

Wydawcą aplikacji mObywatel jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, deweloperem i twórcą rozwiązania jest zespół NASK – Państwowego Instytutu Badawczego.

Aplikacja mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty, jest bezpieczna i bezpłatna. Znajdziecie w niej m.in. odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego, mPrawo Jazdy, mPojazd, Unijny Certyfikat COVID, a także m.in. swoje e-recepty i Kartę Dużej Rodziny.

Naprawdę warto ją mieć w swoim telefonie. Dlatego – jeśli jeszcze jej nie macie – pobierzcie już dziś!

  • Jeśli używasz urządzenia z systemem Android – pobierz tutaj.
  • Jeśli używasz urządzenia z systemem iOS – pobierz tutaj.

Więcej informacji o naszej aplikacji znajdziecie na gov.pl/mobywatel

Źródło: Cyfryzacja KPRM