ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Gospodarka i finanse

Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w przedsiębiorstwach w maju 2013 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w maju 2013 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br....

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS

W dniu 12 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca...

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na rok 2014

Wzrost produktu krajowego brutto i przeciętnego wynagrodzenia, niewielką inflację oraz stabilizację poziomu bezrobocia i stawek VAT zakładają założenia do projektu przyszłorocznego budżetu, przyjęte 11 czerwca br. przez Radę Ministrów. Zgodnie z założeniami wraz z poprawą...

Przeciętne wynagrodzenie w województwach w I kwartale 2013 r.

Główny Urząd Statystyczny podał informację o wysokości wynagrodzenia w poszczególnych województwach w pierwszym kwartale 2013 r. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. 29.05.2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 524) przeciętne wynagrodzenie w województwach...

Od 6.06.2013 r. niższe odsetki od zaległości podatkowych

W dniu 5.06.2013 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP, w związku z czym zapłacimy niższe odsetki od zaległości składkowych i podatkowych.   To już piąta obniżka stóp procentowych NBP w 2013...