ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Gospodarka i finanse

Wydatki gospodarstw domowych na komunikację

W 2019 r. gospodarstwa domowe w UE wydały 175 mld euro (co odpowiada 1,3% PKB UE) na "komunikację", czyli telefon, usługi pocztowe i sprzęt oraz usługi telefaksowe. Stanowi to 2,4% całkowitych wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych . W 2019 r. udział...

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu w grudniu

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w grudniu 2020 r. niewiele zmienił się w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca (spadek o 0,2 punktu). Negatywny wpływ na wartości wskaźnika miał przede wszystkim spadek liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. W...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 r. było takie samo jak w poprzednim miesiącu i wyniosło 6318,9 osób. W porównaniu do...

Podwyżki nasilą inflację

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. wzrósł o 0,6 punktu w stosunku do poziomu z ubiegłego miesiąca. Od lipca tego roku wskaźnik systematycznie rośnie, wskazując tym samym...

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r.

Według danych ostatecznych na koniec 2019 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 16,1 mln osób - informuje GUS. W stosunku do ostatniego dnia 2018 r. było to więcej o 1,1%. Pracujący w gospodarce narodowej W końcu 2019 r. liczba pracujących...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r. było wyższe o 0,1 pkt proc. w porównaniu do wreśnia b.r. i wyniosło 6318,3...

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS

Od 26 października 2020 r. w 5 województwach uruchomiony został nowy model obsługi podatników. Od 16 listopada model obejmie cały kraj. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie skarbowym będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Nowy model obsługi uruchomiono pilotażowo latem tego...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r. było wyższe o 0,3 pkt proc. w porównaniu do sierpnia i wyniosło 6312,4 tys....

RODO: wytyczne m.in. ws. pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego

Podczas 37. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła wytyczne w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie RODO, a także w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych. Ponadto utworzono grupę roboczą ds. skarg wniesionych w następstwie wyroku TSUE w sprawie Schrems II oraz grupę...

Rzecznik Finansowy interweniuje ws. informowania BIK o skorzystaniu z wakacji kredytowych

Rzecznik Finansowy wystąpił do Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich  o wyjaśnienia i informacje dotyczące odnotowywania faktu skorzystania z wakacji kredytowych w rejestrze BIK. Jego zdaniem banki nie powinny raportować tej informacji do BIK. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w...