https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Gospodarka i finanse

GUS: Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.

Według danych wstępnych na koniec 2020 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 15,8 mln osób. W stosunku do ostatniego dnia 2019 r. było to mniej o 1,8%. W końcu 2020 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej w porównaniu do stanu...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r. było wyższe niż w poprzednim miesiącu i wyniosło 6338,5 tys. osób. W porównaniu do...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 r. było niższe niż w poprzednim miesiącu i wyniosło 6316,9 tys. osób. W porównaniu do...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r. było niższe niż w poprzednim miesiącu i wyniosło 6330,3 tys. osób. W porównaniu do...

Perspektywy krótkookresowe lepsze od perspektyw długookresowych

W kwietniu 2021 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów pozostał na poziomie zbliżonym do wartości osiąganych w ostatnich trzech miesiącach. Po okresie szybkiego ożywienia wskaźnika w drugiej połowie ubiegłego roku, od jesieni 2020...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021 r. było wyższe niż w poprzednim miesiącu i wyniosło 6334,0 osób. W porównaniu do stycznia...

Inflacja w UE

W styczniu 2021 r. roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 0,9%, wobec -0,3% w grudniu. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 1,4%. Roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 1,2% w styczniu 2021 r., w porównaniu z 0,3% w grudniu....

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 r. było niższe niż w poprzednim miesiącu i wyniosło 6314,1 osób. W porównaniu do stycznia...

Realny wzrost wynagrodzeń w 2020 r.

Z dany GUS wynika, że Polacy w 2020 r. zarobili średniomiesięcznie więcej o 250 zł niż rok wcześniej. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło realnie, czyli z uwzględnieniem inflacji o 1,7% w ciągu roku. Średnia płaca brutto w Polsce wyniosła 5167,47 zł. Przeciętne...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r. było podobne jak w poprzednim miesiącu i wyniosło 6329 osób. W porównaniu do grudnia...