ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

BHP - nowości

Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wypadków przy pracy w I półroczu 2013 r. Dane są uzyskiwane ze statystycznych kart wypadku. Od stycznia do czerwca 2013 r. zanotowano ogółem 38 428 wypadków przy pracy, co...

RM przyjęła program Poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy

Na posiedzeniu w dniu 16 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – III etap, okres realizacji: lata 2014-2016, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.  ...

Pracodawcy zaniedbują obowiązki w zakresie ochrony zdrowia młodocianych

W dniu 9 lipca w Sejmie Rada Ochrony Pracy pozytywnie oceniła sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku ubiegłym. Inspekcja pracy przedstawiła w czasie obrad materiał na temat zatrudniania i bezpieczeństwa pracy pracowników młodocianych. ...

Zaopatrzenie z tytułu wypadków lub chorób powstałych w szczególnych okolicznościach – jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dn. 27.06.2013 r. pod pozycją 737 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 05.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób powstałych w szczególnych okolicznościach, w załączniku do...

Bhp przy pracach związanych z narażeniem na zranienie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Z dniem 27.06.br. wchodzą w życie przepisy nowego rozp. MZ z dn. 06.06.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (poz. 696), wdrażające postanowienia...

PIP: mniej wypadków, więcej naruszeń dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych

Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 66 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do 107 tys. pracujących oraz wyegzekwowanie 102 mln zł zaległych należności dla ok. 119 tys. zatrudnionych – to tylko niektóre...

Wymagania bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych – nowe przepisy

Po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 24.10.2013 r., wejdą w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MG z dn. 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (poz. 492). ...

Minister Gospodarki uchylił przepisy w sprawie bhp przy obsłudze żurawi

W Dzienniku Ustaw z dn. 20.03.2013 r. pod pozycją 376 opublikowane zostało rozp. MG z dn. 01.03.2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Przedmiotem derogacji wymienionego powyżej aktu uchylającego jest...

Odzież ochronna dla zatrudnionych na umowę zlecenie oraz pracowników tymczasowych?

Czy pracodawcę zatrudniającego pracowników na umowy zlecenia oraz pracowników tymczasowych, zobowiazują przepisy o odzieży ochronnej? Problem dotyczy osób pracujących w warunkach niskich temperatur - prace zimowe poza pomieszczeniami zakładu.     Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie...