ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Samorząd

Nauczycielski dodatek uzupełniający w TK

W dniu 11 kwietnia 2013 r.  Trybunał Konstytucyjny orzeknie, czy obowiązek wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego przez jednostki samorządu terytorialnego jest zgodny z Konstytucją. Skargę wniosło pięć samorządów: Rada Miejska w Chrzanowie, Rada Gminy w Bochni, Rada Miejska Inowrocławia, Rada Gminy Stoszowice i Rada Miejska w...

Samorządy: edukacja potrzebuje zdecydowanej deregulacji, nie tylko w bibliotekach

Samorządy pozytywnie oceniają projekt tzw. ustawy samorządowej, przygotowany przez ministerstwo administracji i cyfryzacji. Apelują jednak o bardziej zdecydowane działania deregulacyjne, szczególnie w obszarze edukacji i pomocy społecznej, w tym o zmianę przepisów Karty nauczyciela określających status nauczycieli-bibliotekarzy. Stanowisko w sprawie ustawy mającej poprawić warunki świadczenia usług...

Gminy za zmianami w funkcjonowaniu bibliotek szkolnych

Związek Gmin Wiejskich RP zabrał głos w sprawie projektu zmian w funkcjonowaniu bibliotek szkolnych i publicznych. Zdaniem Mariusza Poznańskiego, przewodniczącego ZGW, obowiązujące ustawodawstwo powinno przewidywać możliwość łączenia bibliotek publicznych ze szkolnymi lub wzajemne powierzanie zadań przez te instytucje.   W oświadczeniu z 15 marca 2013...

RPO: Gminy zbyt pochopnie likwidują szkoły

Jutro mija ustawowy termin, w którym gminy muszą zawiadomić rodziców o planowanej likwidacji szkoły. W tym roku zamkniętych może zostać nawet 800 placówek, do połowy lutego kuratoria oświaty otrzymały około 400 wniosków w tej sprawie - podaje Rzecznik Praw Obywatelskich. W liście do MEN z dn. 22.02.2012 r. Irena...