ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Aktualności oświatowe

Karta Nauczyciela przyjęta przez Senat

We wtorek wieczorem Senat przyjął nowelę Karty Nauczyciela z poprawkami. Średnie wynagrodzenie nauczycieli ma zostać zwiększone o 20 proc., a subwencja oświatowa - o 10 mld zł, a nie jak uchwalił Sejm - o 4,4 proc., a subwencja oświatowa o 1,67 mld zł. W pierwotnej treści ustawy, której treść przygotowali posłowie PiS,...

Organizacja opieki i nauki dla uchodźców. Nowe rozwiązania prawne

Dnia 12.03.2022 r. weszła w życie ustawa z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.). Zawarte w niej rozwiązania obowiązują, co do zasady, z mocą wsteczną od 24.02.2022 r., czyli od...

Nadzór pedagogiczny nad szkołą

Sposób i tryb przeprowadzania kontroli doraźnych w szkołach publicznych przez kuratorów oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego wzbudził zainteresowanie posłów. W interpelacji zapytali ministra m.in. o to, czy takie kontrole mogą być niezapowiedziane, a także powodować przerwanie zajęć z uczniami, oraz czy kontrolerzy mogą wychodzić poza zakres określony w upoważnieniu...

Uczniowie z Ukrainy w polskim systemie oświaty

W związku z wojną, do naszego kraju przybyli uczniowie z Ukrainy, którzy nie kontynuują nauki w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym, podlegają obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki na zasadach przewidzianych w polskim systemie oświaty. To oznacza, że możliwe są dwie ścieżki kształcenia: w oddziale klasowym (dla uczniów znających...

MEiN: Zmiany w podstawach programowych

Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy rozporządzenia wprowadzające m.in. nowy przedmiot historia i teraźniejszość oraz zmieniające podstawy programowe przedmiotów historia (zakres podstawowy i rozszerzony) oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony). Akty wykonawcze, o których mowa, to ... (...) : rozporządzenie MEiN z dn. 08.03.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej...

Nowe zalecenia sanitarne dla placówek oświatowych

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nowe zalecenia przygotowano także dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji...

MEiN: Zasady zatrudnienia nauczycieli z Ukrainy

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło szereg działań mających na celu ułatwienie funkcjonowania ukraińskich dzieci w polskich szkołach oraz zatrudniania obywateli Ukrainy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w tym zakresie. Ułatwienie zatrudniania kadry pedagogicznej i pomocy...

List MEiN o ukraińskim systemie oświaty

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przybliżył w nim informacje o ukraińskim systemie oświaty. – W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego, do przedszkoli i szkół w Polsce...

Nowe przepisy dot. edukacji uchodźców z Ukrainy

Weszły w życie przepisy regulujące m.in. kwestie związane z edukacją, szkolnictwem wyższym i nauką dla uchodźców z Ukrainy. W sobotę, 12 marca br. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wprowadzone w ustawie rozwiązania dają możliwość zwiększenia pomocy...

Placówki oświatowe: Nowe wytyczne przeciwepidemiczne

Główny Inspektorat Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (VI aktualizacja – 11.03.2022 r.). W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w...