https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Prawo pracy

Jak uzyskać dofinansowanie do okularów od pracodawcy.

Pracuję od 1,5 miesiąca na stażu w księgowości. Moja praca związana jest ściśle z obsługą programów kadrowych i wymaga ciągłej pracy przy komputerze. Czy pracodawca powinien sfinansować mi okulary korekcyjne? Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z...

Kwota wolna od podatku, a wynagrodzenie z umowy o pracę – kto zyska na reformie?

Resort pracy oraz Ministerstwo Finansów zapewniają, że na reformie systemu podatkowego, jaka planowana jest w ramach Polskiego Ładu, zyskają osoby średnio i mało zarabiające. https://twitter.com/PolskiLad_PiS/status/1399710726483333125 Składka zdrowotna Ujednolicona zostanie wysokość składki zdrowotnej oraz sposób jej naliczania. W wyniku tego nie tylko...

Pracownicy i konsekwencje wypowiedzenia umowy

„Przesyłam w załącznikach skan części umowy z zapiskami na temat wypowiedzenia umowy. Chciałabym wypowiedzieć umowę ze względu na to jaka jest tam atmosfera, ale nie chcę tego opisywać więc chciałabym podeprzeć się umową. Proszę o pomoc jak mogę to...

Sądy i postępowanie ugodowe

„Dziś przegrałam sprawę w sądzie z byłym pracownikiem. Sąd nakazał zapłacić odszkodowanie w wysokości 2 tys. zł, nie chciał wysłuchać moich argumentów na temat jakości pracy pracownika, opuszczania w godzinach pracy stanowiska pracy czy też innych. Powiedział, że to...

Pracownicy: Odprawa emerytalna i z tytułu likwidacji stanowiska pracy

„Pracownica osiągnęła wiek emerytalny (64 lata). Pracuje na umowie na czas  nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy w kuchni szkolnej na stanowisku pomocy kuchennej. Z dniem 1 września likwidowane jest stanowisko pracy pomocy kuchennej. Pracownica planuje przejść na emeryturę...

Wiele umów o dzieło a obowiązki informacyjne płatnika

Zamawiam usługi dotyczące wykonania rękodzieła na podstawie umów o dzieło z kilkoma osobami. Czy mogę wysłać do ZUS formularz RUD za wiele osób, z którymi zawarłam umowę o dzieło? Od początku roku 2021 na płatników składek nałożony został obowiązek informowania...

Szkolenia BHP w czasie epidemii

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń  wstępnych i okresowych w czasie epidemii? Szkolenia wstępne W okresie stanu epidemii, w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązują przepisy określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...

Zatrudnienie młodocianego na umowę o pracę

„Czy z młodocianym (17-latek) pracodawca może zawrzeć "zwykłą" umowę o pracę? Tzn. nie ma być to umowa nauki zawodu ani przygotowania do wykonywania określonej pracy. Jeśli tak, to czy są jakieś specjalne warunki pracy do zapewnienia takiej osobie? Jakie...

Zmiana warunków umowy a konieczność sporządzenia aneksu

Pracownicy zmienia się wynagrodzenie w związku z tym, że przechodzi z 3/4 etatu na cały etat oraz podwyższono jej dodatki do wynagrodzenia. Czy w takiej sytuacji trzeba sporządzać aneks do umowy? Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 października 2003...

Kodeks pracy i zatrudnienie kadry zarządzającej

„Pracodawca zatrudnia pracownika na stanowisko dyrektora zarządzającego, czy na takim stanowisku pracownik ma obowiązek podpisywania listy (w regulaminie pracy jest zapisany taki obowiązek), i czy dla pracownika na takim stanowisku należy prowadzić comiesięczną ewidencję czasu pracy z wyszczególnieniem godzin...