https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Inwestycje

Prawo wodne i inwestycje w kanalizację deszczową

„Dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną wydano decyzję o warunkach zabudowy. DWZ obejmowała kilka działek Inwestora, na których jest planowana inwestycja. DWZ nie obejmuje zakresem sąsiedniej działki (z rzeką), ale posiada zapis...

Termomodernizacja: Wymiana kotłów grzewczych i ulga w PIT

„W ramach termomodernizacji w 2019 r. wymieniłem piec. Koszt nowego wyniósł 32.000 zł. W 2020 r. WFOŚiGW w ramach programu "Czyste Powietrze" ma mi zwrócić 18% wartości inwestycji, tj. prawdopodobnie 5.760 zł (kwotę poznam dopiero po decyzji WFOŚiGW). Mój...

Działalność firmy w sytuacji zajęcia komorniczego

„Moja firma posiada koncesję na wydobywanie piasku, lecz niestety nie jest właścicielem gruntu, na którym ma się odbyć wydobycie – grunt do koncesji jest dzierżawiony od rolników. Niestety, jedno z pól, na które jest koncesja, jest zajęte przez komornika,...

Budownictwo i przetargi na roboty budowlane

„Wygraliśmy zamówienie publiczne na roboty budowlane. Zamawiający wybrał na inspektora brata rodzonego naszego kierownika robót (pracownika). Czy ze względu na koligacje rodzinne możemy wnioskować o zmianę inspektora nadzoru? Jeśli tak to w jaki sposób i w jakich sytuacjach?” W...

Stan epidemii, a dodatkowe wynagrodzenie za roboty budowlane

„Zwracam się z pytaniem dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku związanym z panującą epidemią oraz faktem, iż inflacja stale rośnie co idzie za tym, że pieniądz traci na wartości. Mamy podpisaną umowę na roboty budowlane na daną kwotę, czy będziemy...

Jakie są obecnie możliwości obrotu nieruchomościami rolnymi?

„Chciałbym kupić działkę rolną o powierzchni 9.997 m2. Nie jestem rolnikiem i nie mam wykształcenia rolniczego, czy mogę kupić tą działkę? Na działce fizycznie stoi budynek lecz jest nie dokończony i nie ma odbioru, jest pozwolenie na budowę i...

Elektrownie wiatrowe i tzw. ustawa odległościowa

Tuż po rozpoczęciu nowego roku do I czytania w Komisji Infrastruktury został skierowany poselski projekt ustawy (druk nr 141) o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Przytoczona ustawa w art. 4 ust. 1 określa odległość, w której...

Budownictwo mieszkalno-usługowe i zmiana decyzji o warunkach zabudowy w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych

A czy zmiana funkcji budynku usługowego na budynek mieszkalny lub częściowo mieszkalny także jest dozwolona? A np. nieużytkowane poddasze, czy można zmienić jego funkcję na mieszkalną? „Proszę o potwierdzenie, czy decyzje o warunkach zabudowy wydane przed 16.07.2019 r., będące w...

Wykonanie prywatnej studni głębinowej bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego

„Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej istniejącej studni wierconej na terenie działki prywatnej (posiadającej zarejestrowaną usługę). Najprawdopodobniej utworzono ją nielegalnie, ponieważ Inwestor nie ma żadnych formalnych dokumentów dotyczących zaprojektowania ujęcia wody. Znajduje się ona w odległości 3m od istniejącego budynku...

Nieruchomości i budownictwo: Kto może mieć dostęp do projektu budowy?

„Czy urząd (wydział architektury i budownictwa) możne wydać (skopiować cały projekt budowlany) na prośbę sąsiada, który nie był stroną w postępowaniu lub był stroną, bez zawiadomienia i zgody inwestora i autora projektu? Czy po wejściu w posiadanie takiego projektu...