ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Wyjaśnienia ministerstw

Objaśnienia MF: Pakiet VAT e-commerce

Z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług2 (dalej „ustawa o VAT”) szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego, w tym importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 maja 2021 r....

MF o wszczynaniu postępowań karnych skarbowych przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie

Interpelacja nr 24282 do ministra finansów w sprawie raportu "Instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych. Analiza praktyki stosowania art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej" Szanowny Panie Ministrze, w 2019 r. opublikowany został raport „Instrumentalne...

MF: Ulga termomodernizacyjna w żadnym stopniu nie różnicuje podatników

Interpelacja nr 24996 do ministra finansów w sprawie rozliczenia instalacji fotowoltaicznej Szanowny Panie Ministrze! Według Ministerstwa Finansów wszyscy podatnicy mogą w równym stopniu korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, tj. niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów lub przychodów. W przypadku osób o niższych dochodach...

MRPiT: Nauka w trakcie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Przepisy Kodeksu pracy nie zakazują możliwości podejmowania nauki lub szkolenia w czasie urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Nie ma zatem przeszkód prawnych, aby pracownica lub pracownik w trakcie korzystania z takich urlopów podjął naukę, np. na studiach podyplomowych. Zapytanie nr...

Za zobowiązania związane z lokalem odpowiada jedynie właściciel

Jedynie właściciel lokalu odpowiada za wszelkie zobowiązania związane z użytkowaniem jego lokalu, a jedynym wyjątkiem od powyższego jest rozszerzenie granic odpowiedzialności na współwłaścicieli. Interpelacja nr 23025 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie nowelizacji ustawy o własności lokali Szanowny Panie...

Dokumentowanie wydatków za pomocą skanów dokumentów papierowych

Interpelacja nr 21954 do ministra finansów w sprawie rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych dokumentami przechowywanymi w formie elektronicznej Szanowny Panie Ministrze, kieruję niniejszą interpelację w związku ze zgłoszeniami kierowanymi przez zaniepokojonych podatników, dotyczącymi wydawanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...

Interpelacja w sprawie numerów PESEL szefów spółek dostępnych w sieci

Interpelacja nr 21788 do ministra finansów w sprawie ryzyka nieograniczonego dostępu do danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych Szanowny Panie Ministrze, Rzecznik Praw Obywatelskich, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także strona społeczna wskazują na pilną potrzebę modyfikacji koncepcji jawności...

PPK w kosztach pracodawcy

W przypadku wpłat dokonywanych do PPK w związku z zatrudnianiem osób uzyskujących dochody wskazane w art. 13 ustawy o PIT, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, stanowią one koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym następuje wypłata wynagrodzenia przez...

Egzekucja dodatku mieszkaniowego

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, w art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego dodano § 8, który stanowi, że nie podlegają egzekucji dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne. Tym...

Odliczanie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Od 1 stycznia 2021 r. możliwe jest odliczanie podatku VAT naliczonego od usług noclegowych nabytych przez podatników – wyłącznie w celu ich odprzedaży, tj. po nabyciu usługi w celu przeniesienia jej na kolejnego nabywcę (w związku z tzw. refakturą...