Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet Cialis Cialis Fiyat

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Wyjaśnienia ministerstw

Diety krajowe w podróżach służbowych w 2022 roku bez zmian

Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca spoza sfery budżetowej ustalił we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami - w tym także dietę w wysokości wyższej niż 30 zł...

Czy Polski Ład poprawi system podatkowy?

Rada Ministrów 8 września br. przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została uchwalona 1 października br. Ministerstwo Finansów zapewnia, że...

Polski Ład: Podwójna składka zdrowotna za etat i działalność

Ministerstwo Zdrowia: składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie opłacana przez pracownika, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu jest nie wyższa niż minimalne wynagrodzenie, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,...

MRiPS nie przewiduje łączenia emerytury lub renty ze świadczeniem po zmarłym małżonku

Do resortu odpowiedzialnego za politykę socjalną wpłynęło pytanie dotyczące świadczeń po zmarłym małżonku. Interpelacja nr 26272 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie łączenia emerytury lub renty ze świadczeniem po zmarłym małżonku Interpelacja odnosi się do wdrożenia zmian do tzw....

Praca zdalna – pracodawca zapewnieni materiały i narzędzia pracy

W związku z dużą popularnością pracy zdalnej do resortu pracy zostało wysłane zapytanie dotyczące zmian w kodeksie pracy. Kierująca pytanie posłanka Małgorzata Niemczyk była zainteresowana głównie refundacją pracy zdalnej dla pracownika. Interpelacja nr 26850 do prezesa Rady Ministrów w sprawie refundacji...

Świadczenia z ZFŚS a upadłość konsumencka

W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Jak zaliczyć świadczenia z zfśs? Czy podlegają one zajęciu? Interpelacja nr 24620 do ministra sprawiedliwości w sprawie zajmowania środków...

Działania resortu pracy w sprawie luki płacowej

Kobiety i mężczyźni zatrudnieni na tych samych stanowiskach i wykonujący identyczne prace niestety nie zarabiają tyle samo. Różnica w płacach kobiet i mężczyzn wynosi w Polsce 8,5%. Co ciekawe z roku na rok rośnie. W związku z powyższym do...

Objaśnienia podatkowe w sprawie kas rejestrujących

Objaśnienia dotyczą zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących mających postać oprogramowania, a także obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika. OBJAŚNIENIA PODATKOWE z 12...

Ulga abolicyjna w PIT – objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 r. _________________________________________ Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych   Czego dotyczą objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe (dalej: objaśnienia) dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 26...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a pozwolenie na budowę

Zapytanie nr 3759 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w trakcie procedowania nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego Szanowny Panie Ministrze, inwestorzy, urzędnicy, eksperci z branży budowlanej, a także prawnicy od lat spierają się,...