https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Nowości z wokandy

Uzależnienie prawa do renty socjalnej od wymogu przebywania na terytorium RP – niezgodne z konstytucją

W czasie rozprawy, która odbyła się w dniu 25.06.2013 r., TK rozstrzygnął kwestię konstytucyjności przepisu uzależniającego przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej od wymogu przebywania na terytorium RP. Z wnioskiem do TK w sprawie...

WSA: założyciel niepublicznego przedszkola nie musi udowadniać, że ma prawo do lokalu

Ustawa o systemie oświaty jednoznacznie określa, jakie informacje muszą znaleźć się we wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Żądanie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzone przedszkole, wykracza poza regulacje ustawowe, zatem...

WSA: Odwołanie od decyzji dyrektora szkoły rozpatrzy organ prowadzący

Dyrektor szkoły nie może rozpatrzyć odwołania od wydanej przez siebie decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej. Organem właściwym w tej sprawie jest organ prowadzący szkołę. Kompetencje tego organu wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa - orzekł WSA w...