ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Podatki

Elektronizacja ewidencji wyrobów akcyzowych od 1 lutego 2024 roku

Przesunięcie wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych wyłącznie w postaci elektronicznej na 1 lutego 2024 roku Ministerstwo Finansów informuje, że 1 grudnia 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2707), w...

Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na rok 2023

Rodzaj stopy bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, warunkujących zastosowanie safe harbour finansowego w 2023 roku. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej...

Ministerstwo Finansów: Płatniku – pamiętaj o prawidłowym numerze PESEL/NIP podatnika

Płatnicy mają obowiązek wpisywać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika w przesyłanych do urzędów skarbowych formularzach PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 r. Dokumenty należy wysyłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy. Płatniku przypominamy o obowiązku wpisywania prawidłowego numeru PESEL/NIP osoby, dla której wysyłasz informację (podatnika). Pamiętaj, że...

MF: Jak prawidłowo rozliczyć PIT – poradniki dla emerytów i rencistów oraz osób do 26. roku życia

Od 15 lutego do 2 maja br. podatnicy będą składać zeznania podatkowe za 2022 r. Przygotowaliśmy poradniki, które pomogą prawidłowo rozliczyć PIT emerytom i rencistom oraz młodym osobom do 26. roku życia.Można je znaleźć na stronie podatki.gov.pl  Z poradników przygotowanych przez...

Zmiany w terminach rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego

Od rozliczenia 2022 roku PIT-28 i PIT-28S składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.Ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. jest płatny do końca lutego 2023 r.W kolejnych latach ryczałt będzie płatny...

Ministerstwo Finansów – #RokWsparcia: Podatki, Tarcze i Wakacje Kredytowe

Tarcza Antyinflacyjna realnie zmniejszyła rachunki Polaków. W 2023 r. nadal obowiązywała będzie zerowa stawka VAT na żywność. Będą też działały nowe pozapodatkowe mechanizmy osłonowe.Dzięki Niskim Podatkom PIT będzie mniejszy. Od stycznia 2023 r. wprowadzamy kolejne korzystne rozwiązania dotyczące kwoty...

PIT-11, PIT-40A/PIT-11A – informacje dla Płatnika

Informujemy o warunkach wysyłania PIT-11, PIT-40A/PIT-11A Płatnicy powinni wysłać drogą elektroniczną PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 r. w aktualnych wersjach formularzy.Przesyłane informacje powinny zawierać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika. Płatniku pamiętaj, żeby za 2022 rok wysłać drogą elektroniczną: PIT-11 - tylko w wersji...

Nowa wersja formularza VAT-REF w związku z wejściem Chorwacji do strefy euro

Informujemy o udostępnieniu nowego formularza VAT-REF(5) W związku z wejściem Chorwacji do strefy euro od 1 stycznia 2023 r. w zakładce e-Deklaracje VAT, została opublikowana nowa wersja formularza VAT-REF (5), która uwzględnia zmiany w walucie w odniesieniu do wskazanych we...

Do końca czerwca 2023 zostanie przedłużony zerowy VAT na żywność

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie „zerowej” stawki VAT na żywność.Rozporządzenie przewiduje także przedłużenie preferencji w VAT dla darowizn na rzecz Ukrainy oraz obniżenie stawki VAT na niektóre produkty nawozowe.Tarcza antyinflacyjna w obecnej postaci obowiązuje do końca...

MF: Rada Ministrów za wyłączeniem z podatku bankowego obligacji BGK i PFR oraz zmianami w ustawie o finansach publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.Projekt zakłada m.in., że dodatkowe wydatki wynikające z agresji Rosji na Ukrainę i w...