ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Zmiany prawa

Nowelizacja ogólnych przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Z dniem 20 listopada 2021 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), wynikające z konieczności wdrożenia regulacji prawa unijnego. Akt prawny objęty zmianami oraz regulacje podlegające wdrożeniu Zmianami objęto przepisy rozp. MPiPS z...

Ustawa o zdrowiu publicznym – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 października 2021 r. pod pozycją 1956 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 01.10.2021 r., w załączniku do którego zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu...

Kodeks wykroczeń – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 listopada 2021 r. pod pozycją 2008 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.10.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks...

Kodeks postępowania cywilnego 2021 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 października 2021 r. pod pozycją 1805 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.09.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania...

Ważne zmiany w ubezpieczeniach społecznych

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1621 opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz...

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. A co z resortem pracy?

Jarosław Gowin kończy swoją misję w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W związku z tym Rada Ministrów zdecydowała się na kilka zmian resortowych. Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 12 sierpnia 2021 r. powołała Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ministerstwo Rozwoju i Technologii...

Ustawa o samorządzie gminnym – ogłoszono nowe jednolite przepisy

Nowy jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia  25.06.2021 r. (Dz.U. z 27 lipca 2021 r....

Choroby zawodowe – nowelizacja przepisów wykonawczych

Dnia 15 lipca br. weszły w życie zmiany wprowadzone w przepisach wykonawczych w sprawie chorób zawodowych. Powyżej wspomniane regulacje, objęte zmianami, zostały zawarte w rozp. RM z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r....

Przedsiębiorstwa państwowe – opublikowano nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 lipca 2021 r. pod pozycją 1317 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25.06. 2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy, urzędowo ujednolicony, tekst ustawy z dnia 25 września 1981 r....

Ustawa o systemie ocen zgodności – aktualne regulacje

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 lipca 2021 r. pod pozycją 1344 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25.06.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie...