ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Zmiany prawa

Kodeks pracy – zmiany wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny

Z dniem 23 kwietnia 2022 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655). Wspomniany akt prawny przewiduje zmiany w ogromnej liczbie innych ustaw, dotyczy to także przepisów Kodeksu pracy...

Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2022 r. pod pozycją 690 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10.03.2022 r., w załączniku do którego została zawarta nowa – urzędowo ujednolicona wersja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r....

Służba medycyny pracy – nowa wersja ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 lutego 2022 r. pod pozycją 437 opublikowano obwieszczenie Marszałka RP z dnia 13.01.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny...

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 marca 2022 r. pod pozycją 574 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 03.03.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo...

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. pod pozycją 329 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 09.12.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo...

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 stycznia 2022 r. pod pozycją 168 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.11.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie...

Prawo budowlane – ogłoszono jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 sierpnia 2021 r. pod pozycją 2351 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 02.12.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo...

Pomoc społeczna – nowe jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia 2021 r. pod pozycją 2268 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.11.2021 r., w załączniku do którego została zawarta nowa jednolita wersja ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

Projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedłożoną przez Marlenę Maląg ministra rodziny i polityki społecznej. Przyjęty projekt dostosowuje rozwiązania zawarte w ustawie o zatrudnieniu...

Nowelizacja ogólnych przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Z dniem 20 listopada 2021 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), wynikające z konieczności wdrożenia regulacji prawa unijnego. Akt prawny objęty zmianami oraz regulacje podlegające wdrożeniu Zmianami objęto przepisy rozp. MPiPS z...