ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Zmiany prawa

Uczestnictwo pracowników w spółce transgranicznej – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2019 r. pod pozycją 2384 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników...

Ustawa o zdrowiu publicznym – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 grudnia 2019 r. pod pozycją 2365 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do którego zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym...

Świadczenia przedemerytalne – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 listopada 2019 r. pod pozycją 2173 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach...

Prawo o ustroju sądów administracyjnych – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 listopada 2019 r. pod pozycją 2167 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo...

Ustawa o transporcie drogowym – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 listopada 2019 r. pod pozycją 2140 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie...

Obowiązkowe szczepienia ochronne – zmiany w przepisach wykonawczych

Z dniem 19 listopada br. wchodzą w życie zmiany do rozp. MZ z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753). Wspomniane powyżej modyfikacje zostały zawarte w rozp. nowelizującym wydanym przez MZ...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – nowa wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 października 2019 r. pod pozycją 2086 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks...

Kodeks karny 2019 – ogłoszono jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2019 r. pod pozycją 1950 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11.09.2019 r., w załączniku do którego zawarto nową – urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –...

Zmiana w przepisach płacowych pracowników Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Z dniem 15 października br. wchodzą w życie przepisy przewidujące zmiany w przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych oraz wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Wspomniane korekty odnoszą się do rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008...

Prezes PKN ogłosił nowy wykaz norm zharmonizowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dnia 9 sierpnia 2019 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym...