ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Rynek pracy

Rynek pracy w 2019 roku

Zdaniem MRPiPS sytuacja na rynku pracy już dawno nie była tak dobra. Według ostatnich danych GUS w październiku tego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5% i nie jest to jedynie najniższy wskaźnik bezrobocia zanotowany w tym roku. Taki sam poziom...

Spowolnienie gospodarki i brak pracowników

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w listopadzie 2019 r. spadł o 0,4 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Jak informuje BIEC, był to kolejny – drugi spadek z rzędu, po sześciomiesięcznym okresie...

Bezrobocie nadal w dół

Główny Urząd Statystyczny podał szacunkowe dane dotyczące bezrobocia w ubiegłym miesiącu. Z przedstawionych danych wynika, że stopa bezrobocia w październiku spadła z 5,1% we wrześniu do 5% w październiku. Jest to spadek o 0,1 pkt. proc w porównaniu do poprzedniego...

BIEC: liczba ofert pracy ciągle spada

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w październiku kontynuował spadek. W relacji do stycznia wskaźnik stracił 9% wartości, a od...

Bezrobocie w październiku

Pod koniec października br., jak podaje MRPiPS, było w Polsce 841,9 tys. bezrobotnych. To o 9,3 tys. osób mniej niż we wrześniu br. (spadek o 1,1%) i o 95,5 tys. mniej niż przed rokiem (spadek o 10,2%). Stopa bezrobocia...

Krótszy tydzień pracy jest efektywniejszy

W sierpniu br. japoński oddział Microsoft przeprowadził eksperyment obniżając czas pracy. Pełnoetatowi pracownicy firmy pracowali przez cztery dni w tygodniu przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Okazało się, że efektywność pracy zwiększyła się o 40%. Takie wyniki osiągnięto dzięki ograniczeniu czasu spotkań...

Wskaźnik zróżnicowania płac kobiet i mężczyzn

To symboliczna data wyznaczająca dzień, od którego kobiety w całej Europie przestają otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną przez siebie pracę zawodową, podczas gdy praca mężczyzn nadal jest opłacana aż do 31 grudnia. Dane dotyczące luki płacowej (Gender Pay Gap) opublikowane...