ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Gospodarka i finanse

Cyfryzacja procesu budowlanego

Teraz książkę obiektu budowlanego oraz dziennik budowy łatwo założysz i poprowadzisz online. A od czerwca ruszy System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. To kolejne etapy cyfryzacji procesu budowalnego. – Połączenie narzędzi cyfrowych podnosi produktywność pracy na budowie i przyśpiesza finalny...

BIEC: Przedsiębiorcy wyczerpali możliwości cięcia kosztów

Wskaźnik ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów, ponoszonych przez uczestników rynku, a tym samym prognozujący aktywność gospodarki w najbliższych miesiącach, spadł w styczniu 2023 o 0,7 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca.Nastąpiło to po...

CIT-8 do 30 czerwca 2022 r.

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. Na podstawie rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały...

Dochody UE z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne spadły w 2020 r.

W 2020 r. dochody z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne spadły w UE o 215 mld euro w porównaniu z 2019 r. i wyniosły 5 531 mld euro. To pierwszy spadek od 2009 roku. Ogólny stosunek podatków do PKB,...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 r. spadło w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosło we wrześniu 6347,2 tys. osób podczas...

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2021 roku – dane GUS

Liczba pracujących w Polsce według stanu w dniu 30 czerwca 2021 r. wyniosła 9609,5 tys. osób i było to więcej o 0,3% niż przed rokiem, podczas gdy w końcu czerwca 2020 r. względem stanu z końca czerwca 2019 r. liczba pracujących spadła...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. spadło w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosło w sierpniu 6352,0, podczas gdy w lipcu...

Premier przeznaczy na modernizację polskich szpitali ok. 7 mld zł

Na modernizację polskich szpitali do 2029 r. rząd przeznaczy ok. 7 mld zł. Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia to główne założenia Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych. – Wielki program modernizacji szpitali, który...

W przedsiębiorstwach coraz trudniej

W lipcu 2021 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów spadł o niecałe 0,2 punktu. Był to pierwszy od początku roku spadek wskaźnika i jak na razie niewielki, jednak z całą pewnością sygnalizuje on...

Wyścig wynagrodzeń z inflacją

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w czerwcu 2021 r. wzrósł o ponad 2 punkty w stosunku do wartości sprzed miesiąca. To czwarty kolejny miesiąc poprawy wartości wskaźnika. W równym stopniu rosło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw oraz wynagrodzenia. Niestety, równie...