ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Omawiając zagadnienie nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami, należy w pierwszej kolejności określić: podmiot zatrudniający, miejsce nawiązania stosunku pracy oraz podstawy prawne, na jakich czynność ta następuje. W myśl art. 68 ust. 5 u.p.o. dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych...

Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych

Zgodnie z art. 7 u.p.o. status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez j.s.t., z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 15 u.p.o., określają przepisy ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t....