ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Pomoc materialna - pytania i odpowiedzi

Zmiany w subwencjach oświatowych

Dnia 09.12.2016 r. weszła w życie ustawa z dn. 01.12.2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1985), której głównym celem jest objęcie subwencją oświatową dzieci 6-letnich i...

Czy gmina może wstrzymać wypłatę dotacji dla niepublicznego przedszkola?

„Stowarzyszenie od kilku lat prowadzi niepubliczne przedszkole, założone dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Gmina wstrzymała wypłacanie mu dotacji oświatowej na dalsze prowadzenie przedszkola, uzasadniając to tym, że placówka utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych. Przedszkole jednak dopełniło wszelkich formalności, łącznie ze...

Czy można zaniżyć dotacje gminne dla uczniów?

„Niepubliczne przedszkole otrzymuje od gminy 75% dotacji. Po analizie dokumentów finansowych dostarczonych przez gminę dotyczących kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych działających w tej gminie - stwierdza się, że o 21% została zaniżona dotacja (koszt utrzymania dziecka w przedszkolach...

MEN: obowiązek dowozu ucznia dotyczy tylko szkoły obwodowej

Do biur poselskich zgłaszają się rodzice i opiekunowie, których dzieci zostały przyjęte do szkół poza obwodem zamieszkania i nie mogą korzystać z bezpłatnego dowozu. Argumentują, że skoro „pieniądz idzie za uczniem”, a rodzicom i opiekunom przysługuje prawo wyboru szkoły, do...

Czy 2,5-letnie dziecko może uczęszczać do przedszkola?

„Stowarzyszenie prowadzi przedszkole niepubliczne. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola w uzasadnionych przypadkach. Jakie podstawowe wymogi i dokumenty należy mieć, aby takie dziecko zostało przyjęte do przedszkola niepublicznego?” Według treści art. ... (...) art. 14 ust. 1b...

Bezpłatny dowóz uczniów do szkoły

"Czy gmina ma obowiązek zapewnić uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatny dowóz z miejsca zamieszkania do szkoły uczęszczającemu we własnym obwodzie? Zaznaczam, że dziecko ma już obowiązek szkolny."   Stosownie do treści ... (...) art. 17 ust. 3a pkt 1 ustawy o systemie oświaty, „obowiązkiem...

Pomoc gminy dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie

Regulacje ustawy o systemie oświaty (u.s.o.) nakładają na gminę obowiązek finansowania dotacji udzielanej szkole prowadzonej przez stowarzyszenie, niezależnie od tego, czy jest to szkoła publiczna, czy niepubliczna. Nie ma jednak podstaw do tego, ... (...) aby z dotacji otrzymywanej z...