ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Zakładanie, przekształcanie, oraz likwidacja szkół i placówek oświatowych

Zasady zakładania szkół publicznych i niepublicznych

Generalna zasada wyrażona w art. 70 ust. 3 Konstytucji RP gwarantuje obywatelom i instytucjom prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.o. szkoła i placówka może być szkołą i placówką...

Uzyskanie uprawnień szkoły publicznej

Zgodnie z art. 14 ust. 2 u.p.o. szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych, mających walor dokumentów urzędowych. Szkoły niepubliczne mogą uzyskać powyższe uprawnienia, jeżeli spełnią wymagania określone w art. 14 ust. 3 u.p.o. O ile niepublicznej szkole...