ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Placówki oświatowe - pytania i odpowiedzi

Zmiana organu prowadzącego przedszkole

„Jaka jest procedura przy zmianie właściciela przedszkola jeśli chodzi o urząd miasta – otrzymywanie dotacji? Obecny właściciel zamyka działalność a obecny dyrektor przejmuje przedszkole; wszystko zostaje bez zmian: lokal, pracownicy, dzieci, konta.” Na podstawie art. 82 ust. 5 ustawy o...

Likwidacja internatu przy szkole ponadgimnazjalnej

„Od 01.09.2017 r. organ prowadzący pragnie zlikwidować internat ze względu na brak chętnych do korzystania z niego. W jaki sposób dokonać takiej likwidacji, jeśli istnieje zapis w statucie szkoły o istnieniu internatu a organ prowadzący nie może dokonywać w...

Zmiana osoby prowadzącej przedszkole

"Osoba prowadząca przedszkole zamyka swoją działalność gospodarczą, tym samym nie prowadzi już dalej przedszkola. Dyrektor przedszkola chce dalej prowadzić to przedszkole czyli być organem prowadzącym; dzieci nie mają żadnej przerwy, nic się nie zmienia tylko osoba prowadząca. Co się dzieje...

Kryteria rekrutacji w przedszkolu

"Czy w myśl przepisów, rodzinę wielodzietną można nazwać rodzinę z trójką dzieci, które mają odpowiednio 4, 6 i 20 lat (najstarsze mieszka za granicą)?" Ustawa o systemie oświaty zawiera definicję wielodzietności rodziny na potrzeby szczególnych kryteriów rekrutacji. Mianowicie oznacza to...

Na co można przeznaczyć dotacje gminne w przedszkolach?

"Przedszkole otrzymuje 75% dotacji z gminy. Czy można pokryć z dotacji takie wydatki jak: a) badania lekarskie wstępne pracownika, b) konserwacja systemu pożarowego przedszkola, c) szkolenie wstępne BHP-pracownika, d) usługę cateringu całą lub część kosztów związanych z przygotowaniem posiłków,...

Czy z dotacji można pokryć remont dachu przedszkola?

„Nasze przedszkole otrzymuje 75% dotacji z gminy, czy możemy pokryć z dotacji koszt usługi i materiałów wymiany poszycia dachu przedszkola?” Zgodnie z art. 90 ust. 3d pkt 1b zdanie drugie ustawy o systemie oświaty, dotacje mogą być wykorzystywane m.in. na...

Czy dotacja gminna przysługuje na 2,5-letnie dziecko?

"Niepubliczne przedszkole otrzymuje od gminy 75% dotacji. Dziecko urodzone jest 30.03.2014 r., czyli w dniu 30.09.2016 r. będzie miało 2,5 roku. Czy można zgłosić wniosek do gminy o dotacje na takie dziecko za miesiąc wrzesień 2016 r.?" Zgodnie z zasadą...