ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Newsy edukacyjne

Uczniowie z Ukrainy w polskim systemie oświaty

W związku z wojną, do naszego kraju przybyli uczniowie z Ukrainy, którzy nie kontynuują nauki w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym, podlegają obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki na zasadach przewidzianych w polskim systemie oświaty. To oznacza, że możliwe są dwie ścieżki kształcenia: w oddziale klasowym (dla uczniów znających...

Nowe zalecenia sanitarne dla placówek oświatowych

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nowe zalecenia przygotowano także dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji...

Placówki oświatowe: Nowe wytyczne przeciwepidemiczne

Główny Inspektorat Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (VI aktualizacja – 11.03.2022 r.). W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w...

Łączone klasy z udziałem młodzieży OHP

Jeżeli tak, to jakie przedmioty mogą być prowadzone łącznie? Jeżeli nie, czy resort planuje zmiany prawne w tym zakresie? Zdaniem posła, autora interpelacji do MEiN, możliwość łączenia klas jest często jedynym sensownym organizacyjnie i finansowo rozwiązaniem, gdy gmina boryka się z małą liczbą uczniów i nauczycieli. Co na to...

„Laboratoria Przyszłości” – MEiN szykuje rozszerzenie programu

Według danych resortu edukacji, obecnie w programie „Laboratoria Przyszłości” uczestniczą niemal wszystkie samorządowe szkoły podstawowe w Polsce – blisko 12 tys. placówek. Resort pracuje teraz nad rozszerzeniem programu o pozostałe szkoły podstawowe, a następnie planuje do niego włączyć także szkoły ponadpodstawowe. Przekazane szkołom podstawowym wsparcie może ... (...) być przeznaczone na zakup...

Program „Poznaj Polskę” będzie kontynuowany i rozszerzany

Resort edukacji podaje, że tym razem do podziału będzie 100 mln zł, z czego połowa na realizację wycieczek do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym, a druga połowa na wycieczki w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień – grudzień). W tej edycji programu środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do...

Kolejne zmiany w programie żywieniowym dla szkół

Z jednej strony konieczność wykorzystania środków budżetowych, których nie udało się wydać w I semestrze roku szkolnego 2021/2022, a z drugiej inflacja, powodująca wzrost cen warzyw, owoców i produktów mlecznych – to okoliczności, ze względu na które rząd zdecydował się skorygować in plus stawki dopłat do koszyka zdrowych produktów...

MF: Polski Ład nie pozbawia prawa do ulgi uczniowskiej

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że ulga uczniowska będzie realizowana poprzez odliczenie od podatku dochodowego również w 2022 r. Polski Ład nie zmienia zasad realizacji tej ulgi. Na sposób jej realizacji nie może wpływać fakt, że niektóre osoby nie zapłacą podatku dochodowego ze względu na podwyższenie kwoty wolnej od podatku do...

Bezpieczeństwo uczniów w placówkach oświatowych

Po kilkutygodniowym okresie nauki zdalnej uczniowie powrócili do zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach. Aby minimalizować ryzyko zakażenia, niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych. Ważne jest także obserwowanie objawów chorobowych u dziecka i odpowiednie reagowanie w takiej sytuacji. List wiceminister Marzeny Machałek do rodziców i opiekunów – Specjaliści...

Szkoły: Inauguracja II edycji programu WF z AWF

W czwartek, 10 lutego br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Bartosz Molik przedstawili założenia II edycji programu „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie zespołu realizującego projekt w całej Polsce. Podsumowali oni poprzednią edycję przedsięwzięcia. Minister...