ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Nauczyciele

RPD: nauczyciele nie mogą czuć się bezkarni

Nagana z ostrzeżeniem, a nawet uniewinnienie – tak często kończy się postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela stosującego przemoc fizyczną w kontaktach z uczniem. Gdzie troska o etykę zawodu nauczyciela i dobro dzieci? – pyta Rzecznik Praw Dziecka i apeluje do MEN o podjęcie zdecydowanych działań legislacyjnych.   ...

MEN: puzzle z katastrofą smoleńską nie są pomocą dydaktyczną

MEN zamieściło na swojej stronie internetowej wyjaśnienie, w którym stanowczo podkreśla, że przypisywanie zabawkom, których celem jest manipulowanie opinią dziecka, waloru edukacyjnego jest niedopuszczalne. Takie działania - w opinii resortu - są nie tylko nieodpowiedzialne, ale przede wszystkim nieetyczne.   Materiały wykorzystywane przez nauczycieli w czasie lekcji...

Nauczyciel nie może odbywać stażu w szkole, którą sam prowadzi

Obowiązujące przepisy nie zabraniają łączenia funkcji organu prowadzącego szkołę z obowiązkami nauczyciela. Taki układ rodzi jednak komplikacje w zakresie awansu zawodowego. Osoba fizyczna będąca czynnym nauczycielem w szkole, którą prowadzi, może podjąć staż tylko w ramach dodatkowego zatrudnienia.   Karta nauczyciela umożliwia podjęcie stażu...

Mniej kuratorium w awansie zawodowym nauczycieli

Nowelizacja Karty nauczyciela ograniczy rolę kuratorium oświaty w procedurze awansu zawodowego nauczycieli. Przedstawiciele kuratora będą zapraszani do komisji tylko w charakterze obserwatorów, a nadzór nad awansem stażystów przejdzie w ręce gminy. MEN chce, by dyrektor był rzeczywistym twórcą polityki kadrowej w swojej szkole.   „Na uzyskanie...

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem – analiza przepisów

Wiele przepisów traktujących o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem przewiduje, iż ma ono miejsce w ostatnim dniu roku szkolnego. W efekcie, choć do utraty dotychczasowego zatrudnienia przez pracownika pedagogicznego może dojść (w świetle ogółu obowiązujących przepisów) także w innych miesiącach, to właśnie maj jest pod tym względem miesiącem szczególnym....

Do prowadzenia zajęć z nowych przedmiotów wystarczą dotychczasowe kwalifikacje

Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 w klasach I liceum ogólnokształcącego realizowana będzie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Wraz z nią pojawią się nowe przedmioty o charakterze zajęć uzupełniających: historia i społeczeństwo oraz przyroda. Pierwszy z nich będzie obowiązkowy dla uczniów, którzy wybrali kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów...

SN: Funkcjonariusza można znieważyć niepublicznie

Zgodnie z regulacjami KN nauczyciel, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach przewidzianych w Kodeksie karnym. Do wspomnianych zasad odniósł się w ostatnim czasie SN, orzekając, iż dla realizacji znamion przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego (art. 226 § 1 k.k.), w brzmieniu...