ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Nauczyciele

Aktywny powrót do szkoły WF z AWF – trwają zapisy na szkolenia dla nauczycieli

Na stronie projektu WF z AWF www.wfzawf.pl trwają zapisy na szkolenia dla nauczycieli. Zakładając konto na stronie projektu, nauczyciel będzie mógł dokonać właściwej rejestracji oraz wybrać dogodny dla siebie termin warsztatów. Uzyska także dostęp do niezbędnych materiałów związanych z udziałem w szkoleniu. Zapisy na szkolenia Przyjęcie na warsztat szkoleniowy jest związane...

Ruszają zapisy do Sport Klubów! II etap programu „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”

Dziś, 7 lipca rozpoczynamy zapisy do Sport Klubów, czyli II etapu programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”. Jego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie...

Dodatki funkcyjne dla nauczycieli

Od 01.09.2019 r. minimalna wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, wynosi ... (...) 300 zł (art. 34a Karty Nauczyciela). Przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, a na gruncie przepisów oświatowych pojęcie „klasy” zostało przyporządkowane wyłącznie szkole. „Wśród nauczycieli szkół...

Godziny ponadwymiarowe wg MEiN

Przy rozliczaniu czasu pracy nauczycieli, w tym realizacji przez nich godzin ponadwymiarowych, dyrektorzy szkół powinni indywidualnie rozpatrywać sytuację każdego pracownika. Tylko taka postawa pozwala na rzetelne obliczenie wysokości wynagrodzenia – wyjaśnia MEiN w odpowiedzi na interpelację poselską. W praktyce oznacza to, że za każdym razem dyrektor musi ustalić, czy...

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli bez zmian

Wykonując delegację KN, minister przygotował i opublikował rozporządzenie MEiN z dn. 22.04.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 787) – zawierające nową tabelę...

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli

Kto wydaje obecnie skierowanie na badanie lekarskie w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia? I jakie warunki należy spełnić, by taki urlop otrzymać? Po ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) urlop dla poratowania zdrowia udzielany...

Aktywny powrót do szkoły – szkolenia dla nauczycieli

Już od kilku dni nauczyciele mogą wybierać terminy na szkolenia w ramach programu WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły. Zakładając konto na stronie projektu, nauczyciel będzie mógł wybrać dogodny dla siebie termin warsztatów. Uzyska także dostęp do niezbędnych materiałów związanych z udziałem w szkoleniu. Pierwsze zajęcia w ramach...

Opodatkowanie korepetycji indywidualnych i grupowych

Interpelacja nr 18294 do ministra finansów w sprawie sposobu opodatkowania korepetycji indywidualnych i grupowych Działając w wykonaniu uprawnień wynikających z art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 192 Regulaminu Sejmu, niniejszym pragnę wystosować interpelację dotyczącą sposobu opodatkowania korepetycji indywidualnych oraz grupowych. Asumptem do...

Oskładkowanie wynagrodzeń nauczycieli pracujących za granicą

Czy nauczyciele pracujący w polskich szkołach przy placówkach dyplomatycznych – a więc mieszkający i świadczący pracę na terenie innego kraju – mogą zostać objęci systemem ubezpieczeń społecznych w kraju pobytu, według lokalnych stawek, i tam korzystać ze świadczeń? Czy przeciwnie: obowiązkowo podlegają systemowi ubezpieczeń w Polsce, skoro są zatrudniani...

Nauczyciele: WF z AWF – czas start!

Resort rozpoczął program „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” Kiedy tylko dzieci wrócą do zajęć stacjonarnych w szkołach, będą mogły wziąć udział w dodatkowych zajęciach sportowych. W marcu ministerstwo edukacji przedstawiło szczegóły programu, w kwietniu rozpoczęło jego pierwszy etap, czyli przygotowanie nauczycieli. Krok po kroku, razem ze specjalistami z...