ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Co nowego w prawie

Szkoły wypłacą zaległe trzynastki za 2012 rok

Z dniem 29 czerwca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r. (sygn. akt P 59/11).   W wyroku tym TK orzekł, że art. 2 ust....

Środki przymusu bezpośredniego w poprawczakach i schroniskach – nowe przepisy

Od dziś zmieniają się przepisy dotyczące użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach. Ma to bezpośredni związek z wejściem w życie nowej ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Z dniem 5 czerwca 2013 r. wchodzi w życie ustawa...

Nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Z dniem 8.05.2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.   Nowe rozwiązania uwzględniają rekomendacje, opinie i uwagi kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez wiele osób reprezentujących środowiska nauczycieli, rodziców, dyrektorów przedszkoli,...