ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Kadry w firmie

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

„Czy odbycie nauki zawodu w Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" (świadectwo w załączeniu) można zaliczyć do stażu pracy, uprawniającego do nagrody jubileuszowej?” Na wstępie zaznaczenia wymaga fakt, że z treści pytania nie wynika, na jakiej podstawie prawnej Czytelnik uzyskuje prawo do nagrody...

Pracownicy: Krwiodawstwo w dobie epidemii

„Pracownik w tygodniu, w którym ma trzecią zmianę i pracuje od 22.00-06.00 poszedł oddać krew. Za to przysługują mu 2 dni wolne. Drugi dzień wolny kończy się o godz. 24.00 (zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Centrum Krwi (NCK) zwolnienie od...

Czas pracy: Święto w sobotę i dzień wolny od pracy

„Pracodawca ma 3 miesięczny okres rozliczeniowy i wyznaczył za 01.05.2021 r. dzień wolny 04.06.2021 r. Co w sytuacji gdy w miesiącu maju został zatrudniony pracownik na okres próbny i umowa kończy się 31.05.2021 r., a pracownik nie będzie miał...

Pracodawcy i umowa zlecenie z własnym pracownikiem

„Nadleśniczy pragnie zawrzeć umowę zlecenie z pracownikiem - leśniczym na pracę polegającą na utrzymaniu czystości w kancelarii leśnictwa, opalania pomieszczenia i dbania o czystość przed kancelarią – m.in. odśnieżanie. Pracownicy nie zgadzają się z wysokością tego wynagrodzenia, jednak negocjacje...

Likwidacja stanowiska pracy i odprawa pieniężna

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc przy określeniu podstaw prawnych, na jakie należy powołać się w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej 30.03.2009 r. Powodem wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska konserwatora (od 01.09.2021 r.) ze względów...

Krwiodawcy i nieobecność w pracy dwa dni

„Czy pracodawca, w swoich zarządzeniach wewnętrznych może wprowadzić zapis, że pracownik który planuje oddać krew, za co mu przysługuje 2 dni wolne, informuje o tym pracodawcę co najmniej z np. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem?” W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo...

Plany urlopowe u pracodawcy

„Czy pracodawca może wysłać pracowników produkcyjnych na urlop wypoczynkowy w jednym terminie, argumentując to potrzebami firmy (odbiorcy w tym czasie też mają przerwę)? Czy może to zrobić także w przypadku urlopu bieżącego, a nie tylko zaległego?” Udzielenie odpowiedzi na pytanie...

Delegowanie pracowników budowlanych do Belgii

„Czy wyliczenie 13 pensji ma być na zasadzie minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, czy średniego z okresu 6, czy np. 12 miesięcy pracy? Jakie są zasady wyliczania w przepisach?” Jak mniema Autor, Czytelnik w swoim pytaniu ma na myśli ustalenie tzw....

Dwudniowe zwolnienie od pracy z tytułu oddania osocza

„Pracownik oddaje krew i za ten czas ma dzień wolny (od 26.01.2021 r. dwa dni wolne). Czy zaświadczenie, które otrzymał z Centrum Krwiodawstwa pracodawca może dołączyć pod ewidencję czasu pracy? Jeśli tak, to oryginał czy kopię? Co w sytuacji,...

Okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników

„Pracownik miał zwolnienie chorobowe 40 dni, po zakończeniu leczenia pracodawca skierował go na badania kontrolne, jednak w przychodni wykonującej badania został przyjęty dopiero w kolejnym dniu. Jak rozliczyć nieobecność pracownika między zakończonym zwolnieniem, a dniem w którym wykonał badania...