ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Wyjaśnienia ministerstw

Informacje o cenach transferowych

Interpelacja nr 31287 do Ministra Finansów dotycząca informacji o cenach transferowych. Szanowna Pani Marszałek, odpowiadając na interpelację nr 31287 z 10 lutego 2022 r. Pana Posła Michała Jarosa, w sprawie podpisania informacji o cenach transferowych TPR-C dowolnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym akceptowanym w innym kraju Unii Europejskiej i odpowiedzialności za prawidłowość złożenia takiej informacji,...

Czy 13. i 14. emerytury podlegają egzekucji?

W ramach działań egzekucyjnych zajmowane są dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Środki te są ustawowo wolne od zajęcia przez organ egzekucyjny, jednakże można zaobserwować, że komornicy podejmują czynności również w odniesieniu do tych świadczeń. ZUS, dokonując wypłaty świadczenia na konto...

Czy 13 i 14 emerytura wliczają się do dodatku osłonowego?

W przypadku wniosku o dodatek osłonowy, do dochodów emerytów i rencistów są wliczane m. in. świadczenia emerytalno-rentowe, z wyłączeniem dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym...

Egzekucja zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych

Jak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, na 31 grudnia 2018 roku było 65,7 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy mieli na ten dzień czynne tytuły wykonawcze wystawione na zaległości dotyczące podatku...

MF: Pożyczki w dokumentacji cen transferowych

Transakcja pożyczki powinna być wykazana w dokumentacji cen transferowych sporządzanej w każdym, tj. pierwszym i kolejnym, roku podatkowym aż do czasu jej spłaty, o ile w danym roku podatkowym wystąpi obowiązek dokumentacyjny - tj. wartość pożyczki przekroczy próg 10...

Ulga dla seniorów w wyjaśnieniach MF

W 2017 roku wprowadzono obniżenie wieku emerytalnego. W konsekwencji wiele przyznawanych świadczeń jest w niższej wysokości. Jedynym zaś rozwiązaniem zwiększającym ich wysokość jest łączenie pobierania emerytury i pracy zawodowej. W ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono tzw. ulgę dla seniorów....

Dzień wolny za święto przypadające w niedzielę?

Za każde święto wolne od pracy przypadające w sobotę, pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikom dnia wolnego od pracy w innym terminie. W sytuacji gdy święto takie wypada w niedzielę, nie należy z tego powodu obniżać wymiaru czasu pracy o...

Ponad 44 mld dotacji do FUS w 2022 r.

W 2021 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych miał saldo ujemne w wysokości 44 373 mln zł. Zarówno fundusz rentowy, jak i fundusz wypadkowy w 2021 r. wygenerowały nadwyżki odpowiednio na poziomie: 8 160 mln zł i 4 182 mln zł....

MF: Polski Ład nie pozbawia prawa do ulgi uczniowskiej

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że ulga uczniowska będzie realizowana poprzez odliczenie od podatku dochodowego również w 2022 r. Polski Ład nie zmienia zasad realizacji tej ulgi. Na sposób jej realizacji nie może wpływać fakt, że niektóre osoby nie zapłacą podatku...

Przebywanie na kwarantannie w dni wolne od pracy a zasiłek chorobowy

W okresie obowiązkowej kwarantanny (lub izolacji w warunkach domowych) nie jest możliwe jednoczesne pobieranie przez ubezpieczonego pracownika wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia za pracę wykonywaną zdalnie (bądź stacjonarnie) - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Interpelacja nr 29279...