ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Prawo pracy i ubezpieczenia

Rzecznik MŚP: Nowe zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podkomisja do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju rzemiosła poparła działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rzecznik MŚP podczas posiedzenia Podkomisji zaproponował, aby podstawa składki miała charakter stały i była określana jako kwota minimalnego wynagrodzenia w dniu 1...

Zasiłki i świadczenia: Zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

„Czy becikowe oraz kosiniakowe należy się każdej kobiecie, która wychowuje samotnie dziecko? O jakie zasiłki/zapomogi może starać się kobieta, która samotnie wychowuje dziecko?” Jeśli idzie o becikowe to potoczna nazwa jednorazowej zapomogi z tytułu ... (...) urodzenia się żywego dziecka. Zasady...

13. i 14. emerytura nie wlicza się do dodatku osłonowego

Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego. W związku z docierającymi do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej sygnałami...

Odprawa dla pracownika i służba wojskowa

„Pracownik został powołany do służby przygotowawczej od 07.02.202r. do 05.03.2022, z tego tytułu przysługuje mu dwutygodniowa odprawa. Czy odprawa ta ma być opodatkowana i oskładkowana? W jakim terminie należy ją wypłacić? Czy może to być 04.02.2022?” Jak stanowi ... (...) art....

Firmy: Interpretacja prawa zasiłkowego w ZUS

„Jestem właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej i niestety choruję, jestem na zwolnieniu lekarskim od 10.12.2021 r. i mam zaplanowaną operację kręgosłupa na maj 2022 r. Tteraz mój mąż jest moim pełnomocnikiem, czyli wystawia faktury, reprezentuje mnie w urzędach, podpisuje dokumenty...

Choroba przedsiębiorcy, a podpisywanie umów

„Będąc na etacie w innej firmie i obecnie przebywając na chorobowym, czy mogę będąc na swojej działalności podpisać umowę lub zlecenie i odebrać gotówkę na konto? Czy mogę wykonać jakiekolwiek zlecenie firmom zewnętrznym? Jak to wygląda w świetle ZUS...

Pakiety medyczne dla pracowników, a podatek PIT i VAT

„Pracodawca chce wprowadzić pakiety medyczne połączone z medycyną pracy dla każdego pracownika, chce by symbolicznie pracownik partycypował w kosztach np. 1 zł. Czy może zobowiązać do tego pracowników? Czy musi być zgoda każdego pracownika? Jeśli pracownicy się zgodą, to...

Kwarantanna: Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

„Pracownik dnia 25.12.2021 r. miał test na covid (konieczny w związku z wyjazdem za granicę), w związku z tym na koncie ZUS pojawiła się informacja o kwarantannie na 25.12-26.12 (dni wolne dla pracownika). Pracownik nie chcę by te dni...

Zakłady pracy i zasady wynagradzania pracowników

„Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dnia 04.01.22 uruchomił wewnętrznym pismem regulację płacy zasadniczej dla pracowników i podwyżkę o 300 zł brutto od 01.01.2022 r. Podwyżka dotyczy niby wszystkich pracowników, ale właśnie jest jedno ale. Mianowicie płace w LP podlegają regulacjom...

Resort finansów: Polski Ład wspiera rodziny

Już w przyszłym roku wspólnie rozliczający się małżonkowie będą korzystać z podwójnej kwoty wolnej wynoszącej łącznie aż 60 tys. zł i podwyższonego do 120 tys. zł progu podatkowego dla każdego małżonka. Rodzice wychowujący co najmniej 4 dzieci będą...