ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Podatki

Czynny żal może uchronić podatnika przed grzywną

Jakie kary grożą podatnikom, którzy uchylają się od opodatkowania, wyłudzają zwrot podatku, nie płacą podatków, nierzetelne bądź wadliwe prowadzą księgi rachunkowe? Czy np. składając czynny żal, możemy uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej za popełnianie takich czynów? Jak wygląda taka procedura?...

Usługi kurierskie, a rozliczenie podatku CIT i VAT

Czy przedsiębiorca, który korzysta z usług kurierskich, może zaliczyć je w koszty i obniżyć podatek dochodowy? Jakie są możliwości korzystnego rozliczenia podatku VAT oraz w jaki sposób ująć te wydatki w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? ...

Jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć do usług sprzedaży nagrobków w świetle ostatnich interpretacji Ministerstwa Finansów?

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów potwierdziło, że zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa o VAT), w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do tej ustawy usługi pogrzebowe, wraz z...

Rozliczenia sprzedaży złomu

Powiat na podstawie postanowienia z sądu o orzeczeniu przepadku pojazdu usuniętego z drogi nabył samochód osobowy. Biegły sądowy wydał opinię techniczną, iż pojazd w obecnym stanie kwalifikuje się do demontażu na części i złomowanie, ponieważ koszt fizycznej likwidacji pojazdu...

Odliczenie VAT przed rejestracją

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur, które dotyczą nabycia towaru/usługi przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy na fakturach tych nie ma nr NIP? Stan faktyczny. Osoba fizyczna dokonała zakupu towarów i usług w miesiącach...

Poręczenie a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Nasza firma w związku z ubieganiem się o kredyt potrzebowała poręczenia. Zgodził się nam go udzielić nieodpłatnie nasz kontrahent. Czy w takim przypadku powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń? Kwestia związana z uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń od...

VAT a wykonanie usługi

Czy mogę odliczyć VAT z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi? Odpowiedź: Niestety w opisanej sytuacji nie przysługuje Państwo prawo do odliczenia VAT. Firma powinna odliczyć z niej VAT dopiero w rozliczeniu za miesiąc, w którym faktycznie usługa została wykonana....

Faktura pro forma nie uprawnia do odliczenia VAT

Dokonaliśmy zamówienia partii towarów, nasz kontrahent wystawił nam w związku z tym fakturę pro forma. Czy mamy prawo do odliczenia podatku VAT? Odpowiedź: Niestety faktura pro forma nie uprawnia do takiego odliczenia. Szczegóły w uzasadnieniu. Podstawowym...

Dokumenty uprawniające do zerowej stawki VAT

W związku z rozpoczęciem współpracy z kontrahentem z Niemiec, chciałbym się dowiedzieć jakie powinienem zgromadzić dokumenty aby zastosować stawkę 0% do dokonanych dostaw towarów. Odpowiedź: Katalog dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% jest ściśle określony...

NSA o oszustwach tzw. karuzeli podatkowej

TEZY 1. Oszustwo podatkowe popełnione przez samego podatnika nie stanowi dostawy towarów zrealizowanej w ramach działalności gospodarczej , w konsekwencji czego podatnikowi, którego celem jest oszustwo podatkowe, a nie prowadzenie działalności gospodarczej, nie przysługuje - na podstawie art. 86 ust....