ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Inne podatki

Wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych

W dniu 17.09.2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy zakładającej zapobieżenie nieprawidłowościom oraz nadużyciom w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym. Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to styczeń 2020 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany uwzględnione w ... (...) projekcie: Wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji...

Rząd chce zlikwidować specjalny podatek węglowodorowy

Na mocy projektowanych przepisów uchylona zostanie ustawa z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2269). Jak podaje CIR, za likwidacją Wśród tego podatku przemawiają następujące argumenty: niespełnione zostały założenia, że...

Zasiedzenie spadku po zmarłym

„Zasiedzenie spadku - czy to prawo jest aktualne i czy po 30 latach następuje zasiedzenie, czy też należy się jakaś część jednemu z rodzeństwa?” W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż zgodnie z ... (...) art. 922 Kodeksu cywilnego, spadek to prawa...

Nieruchomości: Budownictwo i podatki lokalne

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budowli całkowicie zamortyzowanych – nowy kierunek interpretacyjny Nowy pogląd wynikający bezpośrednio z przełomowego rozstrzygnięcia WSA w Kielcach z dn. 13.02.2019 r., (sygn. akt: I SA/Ke 3/19), w którym to Sąd wskazuje, że podatnik...

Podwyżka podatku akcyzowego w 2005 roku niezgodna z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym w związku z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym w...

Zobowiązania podatkowe: decyzje wydawane przez organy podatkowe

Zobowiązanie podatkowe może powstać na dwa sposoby tj. z mocy prawa lub w wyniku doręczenia decyzji organu podatkowego. Związane z tym są dwa rodzaje decyzji wydawanych przez organy podatkowe: decyzja określająca i ustalająca. Decyzja określająca jest ... (...) zobowiązaniem podatkowym mającym...

Rzecznik w sprawie zmiany przepisów dotyczących podwójnego opodatkowania

Dokument ten jest wynikiem prac OECD oraz grupy państw G20 w ramach projektu Base Erosin Profit Sharing, który ma za zadanie stworzenie wspólnych rozwiązań w obszarach opodatkowania narażonych  na negatywne konsekwencje międzynarodowego transferu zysków. Polska podpisała z innymi  Konwencję w...

NSA: podatek od nieruchomości w trakcie budowy

SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA del. Zbigniew Romała (sprawozdawca), Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej...

Będzie akcyza na e-papierosy

Jak przekonuje projektodawca, używanie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich – nieopodatkowanych akcyzą – odbywa się kosztem konsumpcji opodatkowanych akcyzą tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Dlatego produkty te już od 1 stycznia 2018 r. będą traktowane tak samo jak tradycyjne...

Czy będzie podatek od niezdrowej żywności?

Tego typu niespodziewana rewelacja mocno poruszyła producentów żywności, którzy protestują przeciwko takim rozwiązaniom. Ich wprowadzenie doprowadziłoby do wyeliminowania z rynku wielu firm, zwłaszcza mniejszych przedsiębiorców. Już teraz słodycze obciążone są jedną z najwyższych w Europie stawek VAT na poziomie 23%,...